Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký logo cho công ty phần mềm
  • Thứ sáu, 12/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 176 Lượt xem

Đăng ký logo cho công ty phần mềm

Đăng ký logo cho công ty phần mềm là cách thức cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Đăng ký logo cho công ty phần mềm là gì?

Logo là một ký hiệu hoặc biểu tượng được thiết kế bằng một hoặc nhiều hình ảnh, màu sắc hay ký tự từ ngữ ghép lại với nhau để tạo nên một hình thù, khiến cho người xem dễ liên tưởng đến hoạt động sản xuất, dịch vụ của doanh nghiệp đó và thấy được sự khác biệt với logo khác. Logo chứa đựng những ẩn ý nhất định của chủ sở hữu nhằm tuyền trải những thông tin một cách hàm súc, đơn giản nhưng dễ nhớ. 

Đăng ký logo cho công ty phần mềm là cách thức cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hai hình thức bảo hộ Logo là:

– Đăng ký logo tại Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Đăng ký bản quyền tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản quyền tác giả.

Trong nội dung bài viết chúng tôi sẽ giới thiệu đến Khách hàng thủ tục Đăng ký logo tại Cục sở hữu trí tuệ để Khách hàng tham khảo.

Tại sao phải thực hiện Đăng ký logo cho công ty phần mềm?

Logo là một sản phẩm vô hình của doanh nghiệp, được tạo từ trí tuệ của con người nên rất dễ bị đánh cắp. Logo giúp người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm, hàng hóa giữa các doanh nghiệp, tổ chức với nhau. Nếu doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ logo của mình thì sẽ không có cơ chế để pháp luật xử lý các đối tượng sử dụng logo, mạo danh một công ty khác để sản xuất ra cùng sản phẩm và dịch vụ đó.

Theo đó, Khi đăng ký logo cho công ty phần mềm sẽ có những lợi ích sau:

– Là cơ sở để xác lập quyền của cá nhân, tổ chức đối với logo đó, tạo cơ chế để pháp luật có thể bảo vệ được chủ sở hữu những logo này nếu như xảy ra các hành vi tranh chấp liên quan đến logo. 

– Logo mang ý nghĩa là bộ nhận diện thương hiệu của sản phẩm dịch vụ, giúp khách hàng phân biệt được sản phẩm, dịch vụ này với sản phẩm, dịch vụ khác. Điều này giúp cho đối thủ cạnh tranh không thể tạo ra những chiếc logo tương tự, cố ý sao chép dẫn đến vị thế của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định trên thị trường.

– Khi sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trở nên phổ biến với người tiêu dùng thì việc có logo, nhãn hiệu được bảo hộ vô cùng thuận lợi cho doanh nghiệp.

– Khi đăng ký logo thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ cho Quý Khách hàng biết là logo này có bị trùng với logo của cá nhân, tổ chức khác đã đăng ký hay chưa. Nếu bị trùng thì Quý Khách hàng có thể thay đổi mẫu logo. Nếu không thay đổi mà vẫn tiếp tục sử dụng và bị phía cá nhân, tổ chức kia phát hiện thì Quý Công ty có thể bị khởi kiện ngay tức khắc và hậu quả rất khó lường. Thậm chí trong một số trường hợp, Quý Khách hàng đang giúp họ xây dựng thương hiệu.

Ai có quyền Đăng ký logo cho công ty phần mềm?

Theo quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về người có quyền đăng ký logo cho công ty phần mềm như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Hồ sơ Đăng ký logo cho công ty phần mềm

Hồ sơ Đăng ký logo cho công ty phần mềm yêu cầu phải đầy đủ các tài liệu mà giấy tờ như sau:

– Tờ khai đăng ký logo cho công ty phần mềm;

– Mẫu logo với số lượng 5 mẫu và kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm và phải trình bày theo đúng màu sắc cần bảo hộ. Nếu logo không có màu sắc thì trình bày theo dạng đen trắng.

Lưu ý: Các mẫu logo phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể logo phải được trình bày trong khuôn mẫu logo có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

+ Đối với logo là hình ba chiều: Mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu;

+ Đối với logo có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

+ Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký logo: cần phải được phân loại theo danh mục hàng hóa, dịch vụ (bảng phân loại Nixơ)

– Giấy ủy quyền cho công ty Luật Hoàng Phi (nếu quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi)

– Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

– Tài liệu khác theo yêu cầu.

Quy trình Đăng ký logo cho công ty phần mềm

Bước 1: Thiết kế logo cần đăng ký

Việc thiết kế logo phải đảm bảo dựa trên ý tưởng của chủ sở hữu và có những điểm khác biệt đáng kể để tránh bị đánh giá trùng hoặc tương tự với những đơn đăng ký đã được nộp trước đó.

Bước 2: Xác định nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký và tra cứu logo đăng ký

Sau khi việc thiết kế logo được hoàn thành và xác định lựa chọn mẫu logo để đăng ký, tiếp theo khách hàng sẽ cần tiến hành thủ tục tra cứu logo.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký logo công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi kết quả tra cứu cho thấy logo có thể đăng ký, chủ sở hữu nên nộp hồ sơ đăng ký càng sớm càng tốt để lấy ngày ưu tiên nộp đơn do tại Việt Nam nguyên tắc ai nộp đơn trước được quyền ưu tiên trước được áp dụng.

Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký logo sẽ được thẩm định qua nhiều gia đoạn khác nhau bao gồm (i) thẩm định hình thức (ii) công bố đơn trên công báo điện tử (iii) thẩm định nội dung đơn đăng ký (vi) ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền cho công ty

Sau khi kết thúc quá trình thẩm định đơn đăng ký. Trường hợp đơn đăng ký đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo và cấp giấy chứng nhận đăng ký logo cho chủ sở hữu. Ngược lại, Cục sẽ ra thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký và sẽ nêu rõ lý do từ chối trong thông báo.

Dịch vụ Đăng ký logo cho công ty phần mềm uy tín chỉ có tại Luật Hoàng Phi

Đăng ký logo nói chung là một thủ tục không bắt buộc song giá trị đem lại với sự phát triển của doanh nghiệp, cá nhân là rất lớn. Nhất là với thị trường kinh doanh luôn cạnh tranh, dễ biến đổi mạnh mẽ như hiện nay thì việc chậm trễ trong quá trình đăng ký bảo hộ Logo sẽ khiến doanh nghiệp có thể bị đối thủ sao chép, lợi dụng. Trong khi đó, quy trình đăng ký Logo với nhiều thủ tục, nếu các doanh nghiệp tự thực hiện sẽ gặp nhiều rủi ro. Việc sử dụng dịch vụ đăng ký Logo của công ty Luật Hoàng Phi sẽ khiến quý khách yên tâm trong từng khâu thực hiện.

Chúng tôi trong suốt hơn 12 năm hoạt động, luôn tận tâm hỗ trợ Khách hàng trong quá trình thực hiện công việc dịch vụ. Với mỗi Khách hàng, quy trình thực hiện về đăng ký logo chúng tôi đều hoàn thành các nội dung như sau:

– Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc đăng ký Logo.

– Tư vấn hình thức Đăng ký Logo phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

– Biên soạn hồ sơ đăng ký, cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.

– Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.

– Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

– Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có).

– Tiếp nhận các loại giấy chứng nhận Đăng ký Logo và bàn giao tới Quý khách hàng.

– Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).

– Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với Logo đã đăng ký (nếu có).

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký logo cho công ty phần mềm. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi