Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký logo cho công ty giải trí
  • Thứ sáu, 26/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 156 Lượt xem

Đăng ký logo cho công ty giải trí

Đăng ký bảo hộ logo chính là cơ sở để xác lập quyền của cá nhân, tổ chức đối với logo đó, tạo cơ chế để pháp luật có thể bảo vệ được chủ sở hữu những logo này nếu như xảy ra các hành vi tranh chấp liên quan đến logo.

Đăng ký logo cho công ty giải trí là gì?

Đăng ký logo cho công ty giải trí là thủ tục nộp hồ sơ đăng ký quyền làm chủ sở hữu hợp pháp của logo và được pháp luật bảo hộ quyền chính đáng đó.

Điều kiện Đăng ký logo cho công ty giải trí?

Theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ, Logo được bảo hộ cần đáp ứng các điều kiện:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Đồng thời, Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định logo sẽ không được bảo hộ nếu có các dấu hiệu sau:

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình Quốc kỳ, Quốc huy của các nước;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

– Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Hồ sơ Đăng ký logo cho công ty giải trí cần những gì?

Hồ sơ Đăng ký logo cho công ty giải trí cần đảm bảo những tài liệu như sau:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu số 04-NH Phụ lục A Thông tư16/2016/TT-BKHCN.

– Mẫu logo giống nhau (trừ mẫu nhán hiệu dán trên tờ khai)

– Giấy ủy quyền

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu đăng ký)

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý:

– Phần mô tả nhãn hiệu trong Tờ khai phải chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng. Đối với nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu liên kết, phải chỉ rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc về hàng hoá;

– Trong Tờ khai phải có mẫu nhãn hiệu và mô tả bằng chữ về nhãn hiệu đó theo các quy định sau đây:

+ Nếu nhãn hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố: Chỉ rõ các yếu tố cấu thành và sự kết hợp giữa các yếu tố đó; nếu nhãn hiệu chứa yếu tố hình thì phải nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình;

+ Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu màu: Chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu;

+ Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt: Ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu các chữ, từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt;

+ Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số Ả-rập hoặc chữ số La-mã thì phải dịch ra chữ số Ả-rập.

Phần “Danh mục các hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong Tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định.

Đăng ký logo cho công ty giải trí ở đâu?

Căn cứ Quyết định 3675/QĐ-BKHCN, hồ sơ đăng ký logo cho công ty giải trí được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

– Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hà Nội: 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định 3675 nêu trên, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo 02 cách thức:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại một trong hai thành phố là TP. Hồ Chí Minh hoặc TP. Đà Nẵng. Sau khi nộp xong hồ sơ, tổ chức, cá nhân tiến hành nộp phí tại bộ phận thu phí.

Cách 2: Nộp hồ sơ bằng cách gửi qua đường bưu điện. Tổ chức, cá nhân có thể nộp phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Chi phí Đăng ký logo cho công ty giải trí hết bao nhiêu?

Căn cứ biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký logo cho công ty giải trí bao gồm:

STT

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu (đồng)

1

Lệ phí nộp đơn

150.000

2

Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

600.000

3

Phí công bố đơn

120.000

4

Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ

550.000

4.1Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm và tính 01 sản phẩm/dịch vụ

120.000

5

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ

180.000

5.1Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi cho 01 sản phẩm/dịch vụ

30.000

6

Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ

100.000

6.1

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi cho 01 sản phẩm/dịch vụ

20.000

7

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên

120.000

7.1

Từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi

100.000

8

Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

120.000

9

Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

120.000

Lưu ý: Trên đây là chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ quan nhà nước, ngoài chi phí trên, việc đăng ký sáng chế có thể mất thêm phí “dịch vụ” nếu cá nhân, tổ chức không thể tự thực hiện đăng ký.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ Đăng ký logo cho công ty giải trí

Logo cũng là một tài sản hữu hình của cá nhân, tổ chức, đăng ký bảo hộ logo cũng là một hình thức chứng minh quyền sỡ hữu của mình. Hiểu được tầm quan trọng đó, trong suốt 12 năm hoạt động chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho mọi cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong đó có Đăng ký logo. Khi nhận được sự quan tâm, tin tưởng, niềm tin về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Hoàng Phi luôn cố gắng, nỗ lực phục vụ Khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp nhất để mọi Khách hàng đều cảm thấy hài lòng.

Với dịch vụ Đăng ký logo cho công ty giải trí, công việc chúng tôi hỗ trợ bao gồm các nội dung như sau:

– Hỗ trợ thiết kế logo công ty theo mong muốn của Khách hàng;

– Tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục pháp lý, về các nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký logo;

– Hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đăng ký;

– Tra cứu logo công ty theo yêu cầu cơ bản/chuyên sâu và đánh giá khả năng bảo hộ;

– Tư vấn chỉnh sửa logo để đáp ứng các điều kiện đăng ký bảo hộ;

– Thực hiện soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục tại Cơ quan nhà nước;

– Theo dõi tình trạng hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ;

– Tiếp nhận và phản hồi công văn của Cơ quan nhà nước;

– Tư vấn về quyền sử dụng logo công ty;

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký logo cho công ty giải trí. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký logo cho trà túi lọc

Khi đã được cục SHTT cấp GCN đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm trà túi lọc thì chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của các chủ thể...

Đăng ký thương hiệu cho bột giặt

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho bột giặt. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Đăng ký thương hiệu cho kính ô tô

Đăng ký thương hiệu là việc cá nhân hoặc một tổ chức, doanh nghiệp nào đó thực hiện tiến hành đăng ký cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của...

Đăng ký logo phụ kiện máy tính

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký logo phụ kiện máy tính. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo nội...

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ bao gồm những hàng hóa nào?

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi