Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ
  • Thứ sáu, 03/11/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 84 Lượt xem

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục do Cơ quan có thẩm quyền tiến hành đăng ký được hiểu đơn giản là việc chủ sở hữu tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục SHTT để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp khi đáp ứng được các quy định pháp luật chuyên ngành.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục do Cơ quan có thẩm quyền tiến hành đăng ký được hiểu đơn giản là việc chủ sở hữu tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục SHTT để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp khi đáp ứng được các quy định pháp luật chuyên ngành.

Có cần thiết phải thực hiện Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ không?

Pháp luật hiện nay không có quy định bắt buộc các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ nói riêng, cũng như bảo hộ cấp văn bằng kiểu dáng công nghiệp nói chung. Song việc đăng ký sẽ có nhiều giá trị to lớn như:

– Được pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký bảo hộ;

– Tạo được sự cạnh tranh cao trên thị trường,tạo sự tin tưởng của khách hàng, thu hút một lượng lớn khách hàng, người tiêu dùng, các đối tác, tạo thu nhập cao;

– Được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi xâm phạm chấm dứt ngay các hành vi xâm phạm đó, yêu cầu họ bồi thường các thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Được độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong thời gian 15 năm tính từ ngày nộp đơn, có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác để tăng lợi nhuận;

Ai có quyền Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ?

Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ được quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ:

Điều 86. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc trường hợp quy định tại Điều 86a của Luật này.

2. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ cần những gì?

Hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần những giấy tờ, tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu của Cục SHTT ban hành (02 Bản);

– Giấy uỷ quyền cho người đi đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

– Bản vẽ hoặc bản chụp kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp(05 bản);

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (01 bản);

– Các chứng từ nộp khoản phí, lệ phí theo quy định để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định được đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Các tài liệu khác nếu có trong một số trường hợp đặc biệt như: yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, đơn xác định về quyền ưu tiên, các bản dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, các tài liệu xác nhận quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp….

Lưu ý:

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ ở cơ quan nào?

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ uy tín chỉ có tại Luật Hoàng Phi

Công ty Luật Hoàng Phi là đơn vị đại diện pháp lý uy tín và có thẩm quyền, chuyên môn đầy đủ để xin cấp Bằng độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp với chi phí hợp lý. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, đã xin cấp thành công Văn bằng bảo hộ cho hàng ngàn kiểu dáng, tại tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam. Khi nhận được sự tin tưởng từ Khách hàng, chúng tôi cam kết sẽ không làm Khách hàng thất vọng về chất lượng dịch vụ cũng như về tất cả các nội dung cam kết trong hợp đồng dịch vụ.

Với dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, công việc chúng tôi hỗ trợ Khách hàng bao gồm các thủ tục sau:

– Tra cứu thông tin đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký độc quyền của kiểu dáng công nghiệp ;

– Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;

– Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng / hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm;

– Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp;

– Nhận kết quả và gửi đến tay Khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cần Thơ. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Thuận

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp chuyển giao chuyển quyền, bảo hộ quyền của cá nhân, tổ chức khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Để tạo ra một sản phẩm mới hoặc dây chuyền công nghệ mới, doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo nên uy tín thương hiệu từ đó sẽ được khách hàng, người tiêu dùng đón...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nam Định

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn với ưu điểm là thực hiện thủ tục nhanh chóng, trọn gói và tiết kiệm thời gian, chi...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Bình

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có yêu cầu hồ sơ chuẩn bị khác nhau để nộp cho các cơ quan quản lý thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi