Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn
  • Thứ năm, 25/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 240 Lượt xem

Đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn

Theo khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo nội dung:

Tại sao ngày càng nhiều người quan tâm đến đăng ký bản quyền tại Bắc Kạn?

Đăng ký bản quyền tại Bắc Kạn là từ khóa hot hiện nay bởi vấn đề đăng ký bản quyền tại Bắc Kạn là vấn đề ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ ngày càng nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền tác giả trong việc bảo hộ quyền tác giả:

Về mặt lý thuyết, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào tác giả cũng chứng minh được thời điểm sáng tạo tác phẩm là thời điểm nào, đặc biệt là trong các tranh chấp. Nếu đăng ký bản quyền tác giả, tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Về mặt lý thuyết, việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả theo quy định của Luật này. Tuy nhiên trong các giao dịch chuyển quyền tác giả, nếu không có giấy chứng nhận quyền tác giả, giao dịch khó được thực hiện do không có căn cứ chứng minh tư cách tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Ngược lại, khi có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, trên đó ghi nhận rõ tư cách tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, Quý vị dễ dàng thực hiện các giao dịch có liên quan, đồng thời, việc đăng ký còn làm tăng giá trị của quyền tác giả – đối tượng trong giao dịch.

Như vậy, việc đăng ký bản quyền nói chung và đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn nói riêng là thủ tục không bắt buộc nhưng rất cần thiết nếu Quý vị muốn bảo vệ quyền tác giả của mình tốt hơn, thực hiện quyền tác giả dễ dàng hơn và nâng cao giá trị kinh tế của quyền tác giả.

Ai có thể đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn?

Theo khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, đăng ký bản quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo đó, việc đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện trực tiếp hoặc thông qua cá nhân, tổ chức đại diện cho mình. Khi sáng tạo, đầu tư vào việc sáng tạo các tác phẩm sau đây, Quý vị nên thực hiện đăng ký bản quyền càng sớm càng tốt:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Các bước đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tại Bắc Kạn

Khi thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan (theo mẫu) do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;

– 02 bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản điện tử) hoặc 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

– Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 38 của Nghị định này;

– Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền:

+ Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

+ Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

– Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả thì tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến Cục bản quyền tác giả tại Hà Nội.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên có kinh nghiệm, am hiểu về luật, chúng tôi cam kết thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng tận tình, chi tiết nhất. Theo đó, với dịch vụ Đăng ký bản quyền nói chung, chúng tôi thay mặt Khách hàng thực hiện các công việc như sau:

– Tư vấn, hướng dẫn quý khách cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký;

– Tư vấn phân loại hình đăng ký;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký và cung cấp các biểu mẫu mới nhất, phù hợp cho khách hàng;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và nộp các khoản phí, lệ phí đăng ký;

– Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có sai sót hay thiếu giấy tờ,…

– Thay mặt tiếp nhận Giấy chứng nhận và gửi tới quý khách hàng;

– Tư vấn, hỗ trợ để xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả nếu có.

Mong rằng qua những chia sẻ trên đây của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký bản quyền tác giả tại Bắc Kạn, Quý vị đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của chúng tôi để tối ưu về thủ tục có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam). Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cửa hàng chụp ảnh. Mời Quý vị theo...

Đăng ký thương hiệu bao cao su

Đăng ký thương hiệu bao cao su là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Do đó, Quý độc giả đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu lông mi giả

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về Đăng ký thương hiệu lông mi giả, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu nước khoáng

Đăng ký thương hiệu nước khoáng như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký thương hiệu sơn chống cháy

Việc đăng ký thương hiệu cho sản phẩm sơn chống cháy đem lại nhiều lợi ích khiến nhiều cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua thủ tục...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi