Luật Hoàng Phi Hình sự Văn bản pháp luật Cố ý gây thương tích nhiều lần đối với cùng một người được hiểu như thế nào?

Cố ý gây thương tích nhiều lần đối với cùng một người được hiểu như thế nào?

Cố ý gây thương tích nhiều lần đối với cùng một người theo quy định 2021 như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây để có câu trả lời nhé!

Thế nào là tội cố ý gây thương tích nhiều lần với cùng một người?

Tình tiết phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự:

Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự được hiểu là trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lần trở lên hoặc của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) và trong các lần đó chưa có lần nào bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người để xét xử bị cáo theo khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự được thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm b, c và d tiểu mục 3.2 này.

Điều kiện áp dụng trường hợp cố ý gây thương tích nhiều lần với cùng một người?

Chỉ áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lần trở lên mà mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ 11% trở lên.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưói 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

b)  Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) mà mỗi lần tỷ lệ thương tật dưới 11%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ 11% trở lên.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đên 30%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 11% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

3. Chỉ áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần đốì với cùng một người hoặc đối với nhiều người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lần trở lên mà có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

b) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của hai người trở lên (có thể một lần, có thể nhiều lần đổi vối mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một lần tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 31% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

4. Chỉ áp dụng tình tiết “phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình sự để xét xử bị cáo theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự trong các trường hợp sau đây:

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoe của một người từ hai lần trở lên mà có ít nhất hai lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một lần tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưối 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

b) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của hai ngưòi trở lên (có thế một lần, có thê nhiều lần đối vói mỗi người) mà trong đó có ít nhất hai người và mỗi người một lần tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

Trường hợp trong các lần đó chỉ có một người một lần tỷ lệ thương cật từ 61% trở lên, còn các lần khác tỷ lệ thương tật đều dưới 61% thì bị cáo cũng chỉ bị xét xử theo khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các quy định trên, phạm tội cố ý gây thương tích nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người được hiểu là trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người từ hai lần trở lên hoặc của hai người trở lên (có thề một lần, có thể nhiều lần đối với mỗi người) và trong các lần đó chưa có lần nào bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557