Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu
  • Thứ bẩy, 28/10/2023 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 115 Lượt xem

Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu

Đăng ký bản quyền thương hiệu  là việc cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật đăng ký quyền tác giả cho thương hiệu của mình, tức là việc coi thương hiệu là một tác phẩm để thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận các thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo:

Đăng ký bản quyền thương hiệu là gì?

Đăng ký bản quyền thương hiệu  là việc cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật đăng ký quyền tác giả cho thương hiệu của mình, tức là việc coi thương hiệu là một tác phẩm để thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận các thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm.

Thương hiệu được đăng ký dưới hình thức gì?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thương hiệu chính là nhãn hiệu và sẽ được đăng ký dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu.

Bản quyền hay bản quyền tác giả chi bảo hộ cho các loại hình tác phẩm bên dưới và THƯƠNG HIỆU không thuộc đối tượng đăng ký bản quyền.

Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ, các tác phẩm có thể đăng ký bản quyền như sau:

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

Tác phẩm báo chí;

Tác phẩm âm nhạc;

Tác phẩm sân khấu;

Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

Tác phẩm nhiếp ảnh;

Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Lưu ý: Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định  nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu và bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu

Hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Cục sở hữu tuệ sẽ được phân làm 02 loại như sau:

(i) Hồ sơ đăng ký thương hiệu trong trường hợp khách hàng tự (trực tiếp) nộp đơn đăng ký

– Mẫu thương hiệu hiệu với kích thước 8 x 8 cm (05 mẫu);

– Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu. Ví dụ: Thương hiệu VINFAST sẽ đăng ký cho sản phẩm xe ô tô (và sẽ được gọi là 1 nhóm)

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

Tài liệu về quyền ưu tiên hoặc quyền được thừa kế, tặng cho (nếu có)

– Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

(ii) Hồ sơ đăng ký thương hiệu trong trường hợp sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Hoàng Phi

– Mẫu thương hiệu hiệu với kích thước 8 x 8 cm (05 mẫu);

– Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu. Ví dụ: Thương hiệu OMO sẽ đăng ký cho sản phẩm bột giặt

Tài liệu về quyền ưu tiên hoặc quyền được thừa kế, tặng cho (nếu có)

– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho Công ty Luật Hoàng Phi tiến hành dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Theo khoản 1 Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan (theo mẫu) do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ;

– 02 bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản điện tử) hoặc 02 bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

– Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 38 của Nghị định này;

– Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền:

Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

– Trường hợp trong tác phẩm có sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu

Bảng phí đăng ký bản quyền thương hiệu dưới đây sẽ thể hiện rõ nội dung lệ phí nhà nước đăng ký 1 thương hiệu/1 nhóm sản phẩm/dịch vụ.

STTCác khoản phí, lệ phí đăng ký thương hiệuLệ phí (đồng)
01Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)180.000
Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000
02Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu)600.000
03Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)300.000
– Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi60.000
04Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)60.000
 – Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi24.000
05Lệ phí công bố đơn120.000
06Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu120.000
07 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu120.000
08Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu120.000

Lưu ý:

– Bảng phí đăng ký nêu trên chỉ áp dụng cho 1 thương hiệu/1 sản phẩm/dịch vụ

– Bảng phí nêu trên chỉ là phí nhà nước (phí nộp cho Cục SHTT) và chưa bao gồm phí dịch vụ (trong trường hợp sử dụng dịch vụ)

Chi phí đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Mức phí đăng ký bản quyền thương hiệu tùy vào loại hình tác phẩm đăng ký, được áp dụng theo thông tư số 211/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Stt

Loại hình tác phẩm

Mức thu
(đồng/Giấy chứng nhận)

I

Đăng ký quyền tác giả

1

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000

2

a) Tác phẩm kiến trúc;

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

300.000

3

a) Tác phẩm tạo hình;

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

400.000

4

a) Tác phm điện ảnh;

b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

500.000

5

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính

600.000

Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu của Luật Hoàng Phi

Công ty Luật Hoàng Phi là một công ty luật chuyên về tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, giấy phép với những luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn và năng lực cùng với tác phong chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng bằng chất lượng nội dung đăng ký cũng như thái độ phục vụ chu đáo, tận tâm, nhẹ nhàng.

Đến với Công ty Luật Hoàng Phi Quý khách hàng sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi công việc đã có bộ phận pháp lý thay mặt đảm nhiệm toàn bộ. Cụ thể, khi đến với chúng tôi, Quý vị sẽ được:

– Tư vấn các nội dung liên quan đến bản quyền thương hiệu và thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin đăng ký bản quyền thương hiệu để xác định nội dung đăng ký;

– Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu đầy đủ, hợp lệ dựa trên thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi, kịp thời thông tin tới khách hàng về tình trạng xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;

– Xử lý những vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;

– Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền thương hiệu cho khách hàng theo đúng cam kết;

– Tư vấn, hỗ trợ thực hiện quyền đối với thương hiệu sau đăng ký.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Chi phí đăng ký bản quyền thương hiệu. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Thuận

Việc đăng ký sở hữu trí tuệ góp phần gia tăng giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp chuyển giao chuyển quyền, bảo hộ quyền của cá nhân, tổ chức khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Để tạo ra một sản phẩm mới hoặc dây chuyền công nghệ mới, doanh nghiệp cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để tạo nên uy tín thương hiệu từ đó sẽ được khách hàng, người tiêu dùng đón...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Nam Định

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật Hoàng Phi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn với ưu điểm là thực hiện thủ tục nhanh chóng, trọn gói và tiết kiệm thời gian, chi...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Long An như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin hữu...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Ninh Bình

Với mỗi sản phẩm đăng ký sẽ có yêu cầu hồ sơ chuẩn bị khác nhau để nộp cho các cơ quan quản lý thực hiện việc thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi