Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Chi Cục thuế Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 3386 Lượt xem

Chi Cục thuế Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Nắm được thông tin các cơ quan hành chính nhà nước sẽ giúp việc thực hiện thủ tục có liên quan của các tổ chức, cá nhân được dễ dàng hơn khi xác định được địa chỉ, giờ làm việc, số điện thoại…

Chi cục thuế quận Tân Bình là cơ quan quản lý nhà nước về thuế trực thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên địa bàn quận Tân Bình. Để góp phần hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực thuế, ở nội dung bài viết sau đây, luathoangphi.vn sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về chi cục thuế quận Tân Bình.

Địa chỉ Chi cục thuế quận Tân Bình ở đâu?

Cơ quan thuế được phân cấp từ trung ương đến địa phương (từ Tổng cục thuế đến các Chi cục thuế), ở mỗi quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh đều có một cơ quan thuế thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên khu vực đó. Ngoài ra, ở một số nơi chi cục thuế sẽ không thực hiện nhiệm vụ của mình theo cấp huyện mà theo từng khu vực cụ thể.

Tại khu vực quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, chi cục thuế có địa chỉ tại số 450 đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc Chi cục thuế quận Tân Bình

Theo thông tin mà luathoangphi.vn cập nhật được thì chi cục thuế quận Tân Bình làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy. Chi cục thuế quận Tân Bình sẽ nghỉ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định hiện hành của pháp luật về lao động. Cụ thể:

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai08:00 – 11:3013:30 -17:00
Thứ Ba08:00 – 11:3013:30 -17:00
Thứ Tư08:00 – 11:3013:30 -17:00
Thứ Năm08:00 – 11:3013:30 -17:00
Thứ Sáu08:00 – 11:3013:30 -17:00
Thứ Bảy08:00 – 11:30

Số điện thoại chi cục thuế quận Tân Bình

Quý vị khi có nhu cầu, hỗ trợ hay giải đáp thắc mắc có thể liên hệ với Chi cục thuế quận Tân Bình qua số điện thoại sau đây:

Số điện thoại: 028.38.102.090

Fax: 028.38.120.100

Trang web chi cục thuế quận Tân Bình có hay không?

Hiện nay, chi cục thuế quận Tân Bình chưa triển khai trang web riêng, mọi thông tin Quý vị có thể tham khảo tại bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của chi cục thuế quận Tân Bình mà chúng tôi đã cung cấp phía trên để được hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp.

Chi cục trưởng chi cục thuế quận Tân Bình?

Theo thông tin hiện nay, ban lãnh đạo chi cục thuế gốm có 5 người, gồm 1 đông chí Chi cục trưởng và 4 đồng chí Phó Chi cục trường. Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Tân Bình là ông Nguyễn Ngà, các Phó Chi cục trường bao gồm các ông, bà:

Ông Lê Phú Tuyến – Bí thư Đảng ủy

Ông Trần Quang Sanh

Bà Lê Thị Hồng

Bà Trần Thị Thu Hà

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế quận Tân Bình như sau:

Chi cục thuế quận Tân Bình có 22 Đội trực thuộc gồm: 7 Đội kiểm tra, 1 Đội quản lý thuế thu nhập cá nhân, 5 Đội thuế liên Phường – Chợ, 1 Đội trước bạ và thu khác và 8 Đội gián tiếp. Tổng số cán bộ, công chức là 273 người, trong đó trình độ Thạc sỹ là 4 người, đại học là 213 người, cao đẳng 11 người, trung cấp là 37 người.

Tại Chi cục thuế có Đảng bộ gồm 76 Đảng viên, có tổ chức Công đoàn, có chi đoàn thanh niên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuế quận Tân Bình

Nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuế quận Tân Bình được quy định tại Quyết định số 110/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 1 năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố có hiệu lực cũng từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Cụ thể, căn cứ theo Điều 2 quyết định 110 thì nhiệm vụ, quyền hạn chi cục thuế quận Tân Bình như sau:

– Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, tư vấn thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Tân Bình.

– Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận Tân Bình về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn quận Tân Bình; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn quận Tân Bình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế quận Tân Bình.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Bình: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

– Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn quận Tân Bình.

– Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

– Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Bình.

– Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

– Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

– Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

– Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Bình theo quy định của pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

– Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế quận Tân Bình.

– Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế quận Tân Bình theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

– Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

-. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giao.

Mst (mã số thuế) chi cục thuế quận Tân Bình

Mã số thuế chi cục thuế quận Tân Bình là 0301519977-021.

Vị trí, chức năng của Chi cục thuế quận Tân Bình

Cũng theo quy định tại Quyết định số 110/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 1 năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố, cụ thể tại Điều 1 Quyết định này thì vị trí, chức năng của chi cục thuế quận Tân Bình như sau:

1. Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực (gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

Trên đây là nội dung bài viết  chi cục thuế quận Tân Bình trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Top trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi