Trang chủ Thông tin cần biết Thông tin cần biết Chi cục thuế quận 7, TP Hồ Chí Minh
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 3892 Lượt xem

Thông tin cần biết Chi cục thuế quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chi cục thuế quận 7 là chi cục thuế được tổ chức trực thuộc của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và được thành lập theo quy định pháp luật. Theo đó, các cơ quan này được làm việc trong ngày hành chính, cụ thể là làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật đóng cửa.

Chi cục thuế quận 7 là một cơ quan thuế trực thuộc của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chi cục thuế này được thành lập nhằm thực hiện về chiến lược cải cách cụ thể hiện đại hóa ngành Thuế và tinh gọn bộ máy. Tuy vậy vẫn đảm bảo về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý thuế.

Sau đây, trong nội dung bài viết này của Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu một số thông tin về chi cục thuế quận 7, bao gồm: Số điện thoại liên hệ, địa chỉ, mã số thuế, thời gian làm việc của chi cục thuế quận 7 có làm việc vào thứ 7 hay không?,..

Số điện thoại chi cục thuế quận 7

Số điện thoại chi cục thuế quận 7 của huyện Nhà Bè có số điện thoại chính là: 028 3872 2115

Ngoài ra, tại chi cục thuế quận 7 được tổ chức các bộ phận cùng với những chức năng khác nhau, đồng thời mỗi bộ phận này sẽ có số điện thoại liên hệ cụ thể, mười quý vị tham khảo thêm trong nội dung ngay sau đây:

– Đội KK – KTT&TH là: 028 3872 2115

– Đội Tuyên truyền hỗ trợ: 028 3772 0473- 028 2213 1556

– Đội HC-NS-QT-TV-AC là: 028 3872 0242

– Đội trước bạ và thu khác: 028 3872 8757

– Đội Kiểm tra nội bộ là: 028 3872 2117

– Đội kiểm tra thuế số 1: 028 2213 1558 Hoặc 028 3872 0460

– Đội kiểm tra thuế số 2: 028 2272 8758 Hoặc 028 2213 1555

– Đội thuế Thu nhập Cá nhân: 028 3872 5256

– Đội nghiệp vụ – Dự toán: 028 2213 1557

– Đội QLN-CCN: 028 2213 1553

– Đội thuế Liên phường: 028 2213 1551

Hoặc 028 2213 1552

– Phòng Lưu trữ hồ sơ: 028 2213 1554

– Điểm thu Kho bạc: 028 3872 7905

Như vậy tại mỗi bộ phận tại cơ quan chi cục thuế quận 7 đều có số điện thoại riêng để quý vị có thể tiện liên hệ trực tiếp.

Địa chỉ chi cục thuế quận 7

Ngoài số điện thoại mà chúng tôi nêu trên, sau đây ở phần này của bài viết chúng tội sẽ cun cấp thêm về địa chỉ chi cục thuế quận 7

Theo đó, chi cụ thuế tại quận 7 chỉ có một địa điểm duy nhất, cụ thể:

350 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Chi cục thuế quận 7 có làm việc vào thứ 7 không?

Chi cục thuế quận 7 là chi cục thuế được tổ chức trực thuộc của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và được thành lập theo quy định pháp luật. Theo đó, các cơ quan này được làm việc trong ngày hành chính, cụ thể là làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật đóng cửa.

Như vậy, khi khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ có thể đến trực tiếp cơ quan chi cục thuế này thì cần lưu ý đến cơ quan vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, tránh các ngày thứ 7 và chủ nhật.

Mã số thuế chi cục thuế quận 7

Mỗi một đơn vị, cơ quan, tổ chức khi thành lập thực hiện các thủ tục theo quy định nhà nước thì đều có một mã số thuế riêng, mã số thuế này chỉ tồn tại khi chủ thể còn tồn tại và hoạt động.

chi cục thuế quận 7 cũng là một cơ quan mà được thành lập và được cấp mã số thuế riêng, theo đó mã số thuế cụ thể là: 0301519977-077

Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục thuế quận 7

Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục thuế quận 7 được quy định tại quyết định số 1500/QĐ-BTC,sau đây chúng tôi sẽ nêu một số thủ tục hành chính điển hình tại chi cụ thuế quận 7, cụ thể như sau:

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là đối tượng: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác mà có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ đơn vị trực thuộc)

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là đơn vị trực thuộc từ tổ chức kinh tế tổ chức khác mà có hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Đăng ký thuế lầ đầu cho người nộp thuế là đôi tượng: cá nhân, tổ chức khấu trừ nộp thay cho nhà thầu phụ nước ngoài, nhà thầu; tổ chức mà nộp thay cho các cá nhân theo hợp tác kinh doanh, hợp đồng hoặc tổ chức ủy nhiệm thu.

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là đối tượng: tổ chức, cá nhân nhưng không phát sinh về nghĩa vụ thuế đc hoàn lại thuế ( trừ cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế ở Việt Nam, cơ quan ngoại giao); những tổ chức mà không hoạt động về kinh doanh, sản xuất nhưng lại phát sinh về nghĩa vụ thuế.

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là nhóm cá nhân, hộ gia đinh, cá nhân kinh doanh được đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là cá nhân mà thuộc diện nộp thuế về thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác. Trong đó, cá nhân về nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế trực tiếp.

– Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là đối tượng cá nhân mà thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác. Trong đó, cá nhân mà nộp hồ sơ về đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

– Đăng ký thuế lần đầu cho đối tượng là người phụ thuộc với mục đích giảm trừ gia cảnh cho người phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, người thuộc diện nộp thuế nộp thuế thu nhập cá nhân phải nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế về hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

– Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc với mục đích để giảm trừ gia cảnh về người nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, cá nhân mà thuộc diện nộp thuế nộp tới cơ quan chi trả thu nhập về hồ sơ đăng ký thuế người phụ thuộc.

– Cấp lại về giấy chứng nhận đăng ký thuế.

– Đăng ký về thay đổi cụ thể thông tin đăng ký thuế cho người nộp thuế: tổ chức kinh tê hoặc tổ chứ khác (bao gồm đơn vị trực thuộc). Hộ gia đinh, cá nhan kinh doanh, nhóm cá nhân có thay đổi về thông tin đăng ký thuế nhưng không thay đổi về cơ quan thuế quản lý.

– Đăng ký thay đổi thông tin về đăng ký thuế cho người nộp thuế là đối tượng: cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân( trừ cá nhân kinh doanh)  Nếu cá nhân đăng ký thay đổi về những thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

– Đăng ký thay đổi một số thông tin đăng ký thuế cho người nộp thuế là đối tượng: cá nhân có phát sinh về thu nhập chịu thuế là thu nhập cá nhân, ( đối với cá nhân kinh doanh ) Nếu cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

– Đăng ký thay đổi về thông tin đăng ký thuế cho người nộp thuế là đối tượng doanh nghiệp, tổ chức khác, tổ chức kinh tế, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở từ đó làm thay đổi cơ quan thuế quản lý mà cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

– Đăng ký thay đổi về thông tin đăng ký thuế cho người nộp thuế là hộ gia đình, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, , cá nhân kinh doanh , nhóm cá nhân thay đổi thông tin cụ thể về địa chỉ trụ sở dẫn từ đó thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi mà người nộp thuế chuyển đến

– Chấm dứt hiệu lực của mã số thuế của tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác (không bao gồm đơn vị trực thuộc)

– Chấm dứt hiệu lực về mã số thuế của tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác – là đơn vị trực thuộc.

– Chấm dứt hiệu lực về mã số thuế của nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh.

– Hoàn thành những nghĩa vụ trước lúc giải thể cho Doanh nghiệp

– Khôi phục về mã số thuế

– Đăng ký thuế thuộc trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Đăng ký thuế cho tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế – khi chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.

– Đăng ký thuế cho tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế – Khi chia tổ chức kinh tế cho tổ chức kinh tế mới được chia /hợp nhất/được tách.

– Đăng ký thuế cho tổ chức lại hoạt động thuộc tổ chức kinh tế

– Khi tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị nhận sáp nhập/tách
– Đăng ký thuế khi chuyển đổi mô hình hoạt động tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.

– Đăng ký thuế nếu chuyển đổi mô hình hoạt động tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

– Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

– Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

– Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi.
– Đăng ký thuế đối khi chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi.

– Khai thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ

– Khai thuế GTGT thực hiện theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

– Khai thuế GTGT thực hiện theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

– Khai thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt hoặc bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

– Chuyển đổi áp dụng phương pháp về tính thuế giá trị gia tăng

– Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chuyển nhượng về bất động sản

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp dựa theo tỷ lệ % trên doanh thu.

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động chuyển nhượng vốn.

Trên đây là nội dung bài viết chi cục thuế quận quận 7 trong mục cơ quan thuế của luathoangphi.vn. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6557

>>>> Tham khảo: Tư vấn thuế

>>>> Tham khảo: Cơ quan thuế

>>>> Tham khảo: Chi cục thuế quận 1

>>>> Tham khảo: Chi cục thuế quận 3

 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Số điện thoại, địa chỉ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến Quý độc giả các thông tin về Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo thông...

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu?

Nộp hồ sơ qua mạng nhận kết quả đăng ký kinh doanh ở đâu? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tha khảo nội dung bài viết của chúng...

Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Số điện thoại tổng đài hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng. Mời Quý vị theo dõi nội...

Hỗ trợ lấy lại tiền treo có phải lừa đảo không?

Để tránh bị lừa đảo, người dân cần luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác...

Bị lừa đảo qua mạng trình báo ở đâu?

Để không dính bẫy lừa đảo, mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để tránh rơi vào các trường hợp tiền mất tật mang không mong...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi