Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội quận 3, HCM
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 3958 Lượt xem

Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội quận 3, HCM

Bảo hiểm xã hội quận 3 có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 3, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận 3.

Bảo hiểm xã hội quận 3 có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Quận 3, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận 3.

Vậy bảo hiểm xã hội quận 3 ở đâu? Cơ quan bảo hiểm quận 3 thực hiện cụ thể những thủ tục hành chính nào? Hãy cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận 3

Bảo hiểm xã hội quận 3 là BHXH cấp quận trực thuốc thành phố trung ương. Vì vậy, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện nay chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận, huyện được quy định tại Điều 6 Quyết định Số: 969/QĐ-BHXH ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Theo đó bảo hiểm xã hội quận 3 có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận, huyện theo quy định.

bảo hiểm xã hội quận 3 thành phố Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ, quyền hạn bao gồm:

+ Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận 1 dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

– Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

– Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

– Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội quận 3;

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội quận 3 theo phân cấp;

– Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

+ Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận 3.

+ Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

+ Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận 3.

+ Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở quận 3 để cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

+ Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội quận 3.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh giao.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận 3

Quận 3 nằm ở phía đông nam nội thành TP Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho việc phát triển, giao lưu kinh tế. Phía Bắc giáp quận Phú Nhuận, Phía Đông Bắc giáp Quận 1. Phía Đông Nam giáp Quận 1, Tây Nam giáp Quận 10 qua đường Cách mạng tháng Tám. Nam giáp đại lộ Lý Thái Tổ ngăn cách với Quận 10.

Quận 3 gồm 14 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trong đó, phường 7 là nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính của quận. Song hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội lại đặt tại phường 14, với địa chỉ là 386/79 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận 3

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận 3 như sau:

1602.202.902.125
0721.003.686868
902045.00000.4
3741.0.1056540.92008
3131.0009.8320.33
1201.118.686868
Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn VN – Chi Nhánh 3
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – CN Kỳ Đồng
Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 3
Kho Bạc Nhà Nước Quận 3
Ngân hàng BIDV – CN Bắc Sài Gòn
Ngân hàng TMCP Quân Đội VN – PGD Kỳ Đồng

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận 3

Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí: 0283.8465.079

Khách hàng khi liên hệ muốn gặp các bộ phận nghiệp vụ, chuyên môn thì bắt buộc cần phải ấn số nội bộ thì mới có thể liên hệ được.

– Bộ phận nghiệp vụ:

– Bộ phận thu: 401 – 424

– Bộ phận cấp sổ thẻ: 110 – 117

– Bộ phận chính sách: 106 – 109

– Bộ phận kế toán: 101 – 105 – 201 – 202

– Văn thư: 203

– Bộ phận TNHS và Trả kết quả: 204 – 207

– Tiếp công dân: 207

Ngoài ra khi muốn liên hệ đến người có chức vụ quyền hạn cao nhất của bảo hiểm xã hội quận 3, Khách hàng có thể thực hiện theo thao tác gọi điện đến số điện thoại trên của cơ quan bảo hiểm, và ấn phím nội bộ như sau:

– Giám đốc: Bà Tăng Thị Hường – (số nhánh 101)

– Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Trung – (số nhánh 103)

– Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Út – (số nhánh 104)

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận 3

Tên tài khoản: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 3

– Kho Bạc Nhà Nước Quận 3: 37410105654092008

– Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn VN: 1602202902125

– Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – CN Kỳ Đồng: 0721.003686868

– Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN 3: 902045000004

– Ngân hàng BIDV – CN Bắc Sài Gòn: 31310009832033

– Ngân hàng TMCP Quân Đội VN – PGD Kỳ Đồng : 1201118686868

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội quận 3

Thời gian làm việc cơ quan bảo hiểm xã hội quận 3 thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau: Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 chỉ làm việc nửa buổi sáng.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH quận 3

Bảo hiểm xã hội quận 3 thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết những thủ tục hành chính như sau:

– Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

– Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

– Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

– Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

– Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

– Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;    

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận 3 trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Top trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi