Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Văn phòng đại diện có mã số thuế không?
  • Thứ tư, 31/05/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2274 Lượt xem

Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường với môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường kinh doanh, tăng cường mối quan hệ với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng để nâng cao doanh số bán hàng thì các doanh nghiệp thường có xu hướng thành lập văn phòng đại diện. Về vấn đề văn phòng đại diện nhiều người đặt câu hỏi: Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến câu hỏi Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Văn phòng đại diện là gì?

Khoản 2 điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “ Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.”

Trong xu thế của nền kinh tế thị trường phát triển và cạnh tranh như ngày nay, các doanh nghiệp thường có xu hướng thành lập văn phòng đại diện công ty với mục đích có một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và đại diện cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết với khách hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng.

Theo khái niệm trên ta có thể thấy văn phòng đại diện là đơn vị hoạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Do đó văn phòng đại diên không có tư cách pháp nhân. Bởi tư cách pháp nhân theo quy định của bộ luật dân sự tại điều 74 một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đủ 4 điều kiện sau:

“ a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Văn phòng đại diện có chức năng là đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện không có chức năng thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà thường sẽ thực hiện các hoạt động như quảng bá, marketing, tiếp thị cho doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện không thực hiện hoạt động phát hành và sử dụng hóa đơn, do văn phòng đại diện không thực hiện chức năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số thuế là gì?

Khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định: Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

Cấu trúc mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

Trong đó:

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác (gọi là đơn vị độc lập).

Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) dùng để phân tách giữa 10 số đầu và 3 số cuối được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác.

Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Theo quy định pháp luật, văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp, vậy Văn phòng đại diện có mã số thuế không?

Theo khoản 5, 7 và 8 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

[…] 7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và theo quy định trên, văn phòng đại diện có mã số thuế. Mã số này chính là mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho văn phòng đại diện khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện.

Đối với các văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cách tra cứu mã số thuế văn phòng đại diện

Để tra cứu mã số thuế văn phòng đại diện cần thực hiện thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/

Bước 2: Trên màn hình sẽ hiện ra 2 tab là “Thông tin về người nộp thuế” và “Thông tin về người nộp thuế TNCN”

Chọn tab “Thông tin về người nộp thuế”

Cách tra cứu mã số thuế văn phòng đại diện
Cách tra cứu mã số thuế văn phòng đại diện (Ảnh minh họa)

Bước 3: Điền thông tin để tra cứu mã số thuế văn phòng đại diện

Chỉ cần nhập của 01 trong 04 trường thông tin (không cần nhập đủ 04 trường):

– Mã số thuế; hoặc

– Tên tổ chức cá nhân nộp thuế; hoặc

– Địa chỉ trụ sở kinh doanh; hoặc

– Số chứng minh thư/Thẻ căn cước người đại diện

Bước 4: Nhập mã xác nhận ở bên dưới (bắt buộc) để nhận kết quả.

Bước 5: Nhấn vào tên doanh nghiệp thể hiện ở ô kết quả để xem chi tiết thông tin.

Khi nhấn vào tên doanh nghiệp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp sẽ hiện ra bao gồm Mã số doanh nghiệp, Ngày cấp, Tên chính thức doanh nghiệp, Nơi đăng ký quản lý thuế, thông tin người đại diện pháp luật, Địa chỉ người đại diện pháp luật, tình trạng doanh nghiệp…

Văn phòng đại diện có con dấu riêng không?

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo đó thì hiện nay doanh nghiệp sẽ tự quyết định về con dấu của văn phòng đại diện theo điều lệ công ty, có thể có hoặc không và về hình thức con dấu cũng thì doanh nghiệp cũng được tự ý quyết định.

Theo đó tại Luật Doanh nghiệp 2020 cũng không quy định doanh nghiệp phải đăng ký con dấu. Vì vậy khi làm con dấu cho văn phòng đại diện không phải thực hiện thủ tục đăng ký.

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến Văn phòng đại diện có mã số thuế không? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, Quý độc giả vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi qua hotline 0981.378.999 để được tư vấn trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã nào?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý vị làm rõ thắc mắc: Mã ngành nghề kinh doanh quán cà phê là mã...

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào?

Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ spa là mã nào? Khi có thắc mắc này, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng tôi trong bài...

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không?

Thỏa thuận góp vốn có cần lập vi bằng không? Khi có thắc mắc này, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp giải đáp: Có được gia hạn thời gian góp vốn điều lệ công ty không? Mời Quý vị theo dõi, tham...

Mức phạt chậm góp vốn điều lệ mới nhất

Chậm góp vốn điều lệ sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đồng thời phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng số vốn đã...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi