Luật Hoàng Phi Thông tin cần biết #1 Thông tin cần biết Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang
  • Thứ sáu, 24/03/2023 |
  • Thông tin cần biết |
  • 2198 Lượt xem

#1 Thông tin cần biết Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thuộc Sở Lao động TB & XH tỉnh An Giang, trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động TB & XH tỉnh An Giang.

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Vậy chức năng, nhiệm vụ của trung tâm là gì? Địa chỉ hiện tại của trung tâm ở đâu? Khách hàng quan tâm nội dung trên vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thuộc Sở Lao động TB & XH tỉnh An Giang. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động TB & XH tỉnh An Giang.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng theo quy định hiện hành. Theo quy định, trung tâm có chức năng, nhiệm vụ như sau:

– Trung tâm có chức năng thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn về học nghề; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

– Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

+ Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

+ Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng;

+ Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy tiếng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;

+ Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chung về lao động, việc làm;

+ Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

+ Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các Dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

+ Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động TB & XH An Giang

– Về trách nhiệm:

– Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

– Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

– Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động.

– Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm An Giang

Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang đặt tại địa chỉ: số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Email:gtvlag@gmail.com

Website:www.ttvlangiang.gov.vn

Facebook: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Bên cạnh trụ sở chính thì trung tâm còn có 4 văn phòng đại diện để phục vụ tốt nhất cho các cá nhân khi đi hoàn thành thủ tục. Hiện nay Các văn phòng đại diện có địa chỉ như sau:

– Văn phòng đại diện tại thành phố Châu Đốc: Phụ trách văn phòng là ông Nguyễn Văn Tú; địa chỉ tại Số 146, đường Trần Hưng Đạo, P. Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang.

– Văn phòng đại diện tại Thị xã Tân Châu: Phụ trách văn phòng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi; địa chỉ Số 01 Võ Văn Tần, Long Thạnh C, P. Long Hưng, TX Tân Châu, An Giang.

– Văn phòng đại diện tại huyện Chợ Mới: Phụ trách văn phòng là bà Nguyễn Thị Kim Anh; địa chỉ Số 01 Võ Văn Tần, Long Thạnh C, P. Long Hưng, TX Tân Châu, An Giang.

 – Văn phòng đại diện tại huyện Tri Tôn: Phụ trách văn phòng là ông Nguyễn Hoàng Vũ; địa chỉ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 6, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang

Số điện thoại của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

– Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02963.853.566;         Fax: 02963.856.700;

– Văn phòng đại diện tại thành phố Châu Đốc: 02963.550.926

– Văn phòng đại diện tại Thị xã Tân Châu: 02966.291.999

– Văn phòng đại diện tại huyện Chợ Mới: 02966.566.777

– Văn phòng đại diện tại huyện Tri Tôn: 02966.297.999

Thủ tục hành chính tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Cũng như các trung tâm dịch vụ việc làm khác thì trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến:

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

– Giải quyết tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

– Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

– Giải quyết hỗ trợ học nghề

Hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;…

– Sổ bảo hiểm xã hội

– 2 ảnh 3 x 4

– CMTND, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photto nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

Bài viết về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang nằm trong danh mục trung tâm dịch vụ việc làm được chúng tôi giới thiệu đến quý khách hàng để tham khảo.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đất không có đường đi có vay ngân hàng được không?

Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn trả lời câu hỏi: Đất không có đường đi có vay ngân hàng được...

Có nên mua đất không có đường đi?

Đất không có đường đi được hiểu là phần đất nằm bao bọc bởi các bất động sản khác. Vậy có nên mua đất không có đường...

Top trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2022. Mời Quý vị theo...

23 điểm khối b nên chọn trường nào?

23 điểm khối b nên chọn trường nào? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết. Mời Quý độc giả tham...

Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Các trường Đại học dưới 20 điểm ở TPHCM, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi