Trang chủ Thông tin hữu ích Thông tin Tòa án nhân dân Thông tin về Tòa án nhân dân huyện Mê Linh
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin hữu ích |
  • 1194 Lượt xem

Thông tin về Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh hiện có 15 công chức, trong đó có 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án, 06 Thẩm phán và các Thư ký. Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết gần 500 vụ việc các loại.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Tòa án nhân dân huyện Mê Linh. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Đôi nét về huyện Mê Linh

Huyện Mê Linh là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, từng là Kinh đô của nước Việt dưới thời Hai Bà Trưng. Trong quá trình hình thành và phát triển, huyện Mê Linh có nhiều lần thay đổi địa lý hành chính: 

Theo Quyết định 178-CP ngày 5/7/1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Trên cơ sở hợp nhất huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lãng thành một huyện lấy tên là huyện Mê Linh và sáp nhập 4 xã của huyện Yên Lạc: Văn Tiến, Nguyệt Đức, Minh Tân và Bình Định, 2 xã của huyện Kim Anh: Quang Minh và Kim Hoa vào huyện Mê Linh;

Ngày 29/12/1978, Huyện Mê Linh được sáp nhập vào thành phố Hà Nội, theo Nghị quyết về việc phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai do Quốc hội ban hành. 

 Ngày 12/8/1991, chuyển huyện Mê Linh của thành phố Hà Nội về tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc), theo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành.

Ngày 9/12/2003, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh để thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, theo Nghị định 153/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Huyện Mê Linh còn lại 17 xã. 

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 29/5/2008, về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, kể từ ngày 01/8/2008, chuyển toàn bộ huyện Mê Linh, tĩnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội. Gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó, có 16 xã và 2 thị trấn, giữ ổn định cho đến nay.

Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh có địa chỉ tại: Khu hành chính huyện Mê Linh, thôn Nộ Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tổ chức Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Theo quy định của pháp luật hiện nay Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội có cơ cấu tổ chức như sau:

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh hiện có 15 công chức, trong đó có 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án, 06 Thẩm phán và các Thư ký.

Chánh án: Bà Nguyễn Thị Hồng Hà; các Phó Chánh án: Ông Đào Ngọc San và Ông Trần Minh Đăng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết gần 500 vụ việc các loại.

– Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mê Linh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức với nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân có thẩm quyền theo luật định và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng; giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

– Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức với nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội giúp Chánh án thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm lãnh đạo công tác của Tòa án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Phó chánh án cũng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật tố tụng.

– Thẩm phán:

Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Chủ tịch nước bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm để thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án, vụ việc.

– Thư ký Tòa án huyện Mê Linh:

Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội có trình độ cử nhân luật trở lên được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án để làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của luật tố tụng, thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

– Thẩm tra viên:

Thẩm tra viên tòa án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội là công chức chuyên môn của Tòa án huyện Mê Linh, Hà Nội đã làm Thư ký Tòa án từ 05 năm trở lên, được đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên và bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên. Thẩm tra viên Tòa án huyện Mê Linh, Hà Nội có nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ các vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật theo sự phân công của Chánh án Tòa án; Kết luận việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra với Chánh án Tòa án; Thẩm tra viên về thi hành án giúp Chánh án Tòa án thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án. Công chức và người lao động khác.

Thẩm quyền xét xử vụ án hình sự của Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm dưới đây:

– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

– Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

– Các tội phạm giết người (điều 123), tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (điều 125), Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội (điều 126),

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (điều 227), Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay (điều 277), Tội cản trở giao thông đường không (điều 278), Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn (điều 279), Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không (Điều 280), Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ ( điều 282),

Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( điều 283), Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều 284), Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (điều 286),

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử ( điều 287), Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (điều 288), Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước (điều 337),

Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 368), Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (Điều 369), Tội ra bản án trái pháp luật (Điều 370), Tội ra quyết định trái pháp luật (Điều 371), Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh (Điều 400).

– Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Tòa án nhân dân huyện Mê Linh trong chuyên mục Tòa án nhân dân. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tin cần biết về Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang có địa chỉ tại 04 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Số điện thoại liên hệ là 0296-3956.864. Số Fax: 0296-3854.020 và địa chỉ email liên hệ banbientap.toaan@angiang.gov.vn....

Thông tin Tòa án nhân dân quận Đống Đa

Địa chỉ Tòa án nhân dân Quận Đống Đa tại Ngõ 157B Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Đống Đa hiện có 49 cán bộ, công chức, trong đó có 26 Thẩm...

Thông tin cần biết Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức hiện có 16 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán. Chánh án hiện nay của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức là Ông Nguyễn Sinh Thành; các Phó Chánh án: Bà Cao Thu...

Số điện thoại, Địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân quận Ba Đình cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, vụ việc dân sự không có yếu tố nước...

Số điện thoại, Địa chỉ Tòa án nhân dân quận 1, Hồ Chí Minh

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi