Luật Hoàng Phi thay đổi người đại diện theo pháp luật

thay đổi người đại diện theo pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Năm 2023

Thứ sáu, 02/06/2023

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một việc làm cần thiết giúp cho thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được diễn ra thành...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Thứ sáu, 02/06/2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật và phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo đúng quý...

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thứ năm, 01/06/2023

Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng vấn đề này và những nội dung liên quan thông qua bài viết Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp...

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?

Thứ sáu, 02/06/2023

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi