Luật Hoàng Phi xử lý kỷ luật

xử lý kỷ luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động như thế nào?

Thứ sáu, 22/09/2023

Việc lựa chọn hình thức kỷ luật nào để áp dụng đối với hành vi vi phạm nào do người sử dụng lao động quyết định căn cứ tính chất, mức độ lỗi của người vi...

Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động như thế nào?

Thứ sáu, 22/09/2023

Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của...

Nói xấu sếp có bị xử lý kỷ luật sa thải không?

Thứ ba, 24/05/2022

Xử lý kỷ luật sa thải là một trong những hình thức kỷ luật lao động khi người lao động có những hành vi vi phạm nội quy, quy định của công ty ở một mức độ nhất định do pháp luật lao động quy...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi