Trang chủ vai trò của pháp luật

vai trò của pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vai trò của pháp luật đối với công dân, xã hội, nhà nước

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là phương tiện góp phần giáo dục con người năng động, sáng tạo có niềm tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất...

Vai trò của pháp luật đối với xã hội?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật được hiểu là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà...

Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp...

Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật đối với công dân?

Thứ tư, 25/05/2022

Pháp luật là phương tiện góp phần giáo dục con người năng động, sáng tạo có niềm tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất...

Pháp luật là phương tiện để nhà nước?

Thứ tư, 25/05/2022

Để quản lý xã hội cùng với các phương tiện khác nhà nước sử dụng pháp luật như một phương tiện hữu hiệu nhất mà không một phương tiện nào có thể thay thế được. Không có pháp luật xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, tồn tại và phát triển...

Bản chất pháp luật là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Pháp luật là hệ thống các quy phạm do Nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Pháp luật ra đời cùng với Nhà nước là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực Nhà nước duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước và pháp...

Luật là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Luật hay luật pháp được hiểu dưới góc độ luật học là tổng thế các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi