thay đổi quê quán

Cách ghi quê quán và nơi sinh trong hồ sơ thế nào cho đúng?

Tôi mới về làm phòng TC-HC tại xí nghiệp gạch tại Hoàng Mai; Nghệ An. Gặp vấn đề thông tin người lao động trong xí nghiệp sai sót nhiều. Xin hỏi Luật sư quê quán và nơi sinh có giống nhau không? quê quán và nơi sinh viết theo hồ sơ nào?...Chi tiết

Hotline: 1900.6557