Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?

Công ty cổ phần có quyền thành lập chi nhánh của Công ty tại tỉnh thành phố công ty có trụ sở chính hoặc khác tỉnh thành phố. Khi thành lập chi nhánh, công ty cổ phần phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm: – Thông báo đăng ký hoạt động chi...