Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại?
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 2215 Lượt xem

Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại?

Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại, cụ thể là cách thức Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Có nhiều hình thức khuyến mại khác nhau theo quy định pháp luật. Khi tìm hiểu về pháp luật thương mại, nhiều người đặt ra câu hỏi: Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc.

Khuyến mại là gì?

Khuyến mại (promotion) là một hoạt động của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng cách tạo ra một loạt các chương trình ưu đãi, giảm giá, quà tặng hoặc các hoạt động quảng cáo khác nhằm thu hút khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Khuyến mại là một phương tiện truyền thông trực tiếp với khách hàng, giúp nâng cao nhận thức thương hiệu, tăng doanh số bán hàng, tạo sự quan tâm và tiếp cận khách hàng mới.

Các hình thức khuyến mại phổ biến bao gồm giảm giá, khuyến mãi theo số lượng, tặng quà, chương trình thưởng tích lũy điểm, các chương trình khuyến mại trên mạng xã hội và các cuộc thi, tri ân khách hàng. Các hoạt động khuyến mại cần được lên kế hoạch kỹ càng và thực hiện một cách đúng đắn để đảm bảo hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các hình thức khuyến mại tại Việt Nam bao gồm?

Điều 92 Luật Thương mại hiện hành quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Mua 1 tặng 1 là hình thức khuyến mại nào?

Theo nội dung trên, có thể thấy rằng, mua 1 tặng 1 thuộc hình thức khuyến mại Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại, cụ thể là cách thức Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại không?

Như đã chia sẻ trên đây, mua 1 tặng 1 là hình thức tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc mua hàng hóa theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Khi áp dụng hình thức khuyến mại này, thương nhân phải tuân thủ quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, cụ thể, theo Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có quy định:

1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.

2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;

b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:

a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

– Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

– Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Trừ trường hợp chương trình khuyến mại tập trung theo khoản 4 Điều 6 nêu trên, thông thường, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

Trường hợp hàng dùng để khuyến mại (hàng tặng kèm) có giá trị không vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hàng được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, giá trị khuyến mại này phù hợp với quy định pháp luật. Ngược lại, nếu hàng dùng để khuyến mại (hàng tặng kèm) có giá trị vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hàng được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, giá trị khuyến mại này không phù hợp với quy định pháp luật, nói cách khác, thực hiện khuyến mại trường hợp này vi phạm quy định đăng ký chương trình khuyến mại.

Dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi là một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại là một trong những dịch vụ được Luật Hoàng Phi cung cấp.

Dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại tại Luật Hoàng Phi giúp cho các doanh nghiệp có thể thực hiện các chương trình khuyến mại một cách hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động khuyến mại. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

– Tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến chương trình khuyến mại: Luật Hoàng Phi sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến mại như Luật Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Luật Kinh Doanh, các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước về khuyến mại,…

– Hỗ trợ thiết kế chương trình khuyến mại: Luật Hoàng Phi sẽ giúp doanh nghiệp thiết kế chương trình khuyến mại theo yêu cầu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại: Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Sở Công Thương, Bộ Công Thương,…

– Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại: Trong quá trình thực hiện chương trình khuyến mại, nếu có tranh chấp phát sinh, Luật Hoàng Phi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, Quý vị đã có cho mình câu trả lời Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại? Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin chia sẻ, phản hồi về nội dung bài viết.

Đánh giá bài viết:
4.7/5 - (8 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Vĩnh Long

Khi các thương nhận sử dụng các phương tiện quảng cáo thì cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin,… và tuân thủ đầy đủ các quy định về địa điểm quảng cáo, mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi