Luật Hoàng Phi Dịch vụ doanh nghiệp Thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học như thế nào 2023?
  • Thứ bảy, 12/08/2023 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 6340 Lượt xem

Thủ tục xin Giấy phép tư vấn du học như thế nào 2023?

Giấy phép tư vấn du học là một loại Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, qua đó đảm bảo cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do cần xin giấy phép tư vấn du học?

Kinh doanh tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Doanh nghiệp cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Đã thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức ( có tư cách pháp nhân)

– Có giấy phép tư vấn du học do sở giáo dục đào tạo cấp;

Như vậy, ngành nghề tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

c) Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

a) Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh th; tư vn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

b) Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

d) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

đ) Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Công việc của tư vấn du học là những hoạt động gì?

Công việc tư vấn du học bao gồm những công việc sau:

– Rà soát theo dõi những học viên có kết quả học tập tốt, có điều kiện tiềm năng và khả năng có nhu cầu để liên hệ và tư vấn hỗ trợ du học, từ đó đem về các hợp đồng đăng ký đi du học.

– Hỗ trợ người có nhu cầu đăng ký các giấy tờ và thủ tục ở một hoặc nhiều quốc gia được trung tâm chỉ định, giao việc bao gồm các hình thức là hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ thông qua điện thoại.

– Tham dự những cuộc hội thảo và những đợt huấn luyện về kỹ năng tư vấn du học cho người có nhu cầu được tổ chức bởi lãnh đạo trong tổ chức.

– Giải quyết xử lý tất cả mọi vấn đề mà sinh viên của mình đang gặp phải, hoàn thiện những giấy tờ và thủ tục du học cho các học viên ví dụ như: Đơn xin nhập học, đăng ký sắp xếp bố trí nơi ăn chốn ở khi qua nước ngoài du học, cách xin thủ tục visa, bố trí liên lạc trước với người tới đón.

– Khai thác và nghiên cứu danh sách khách hàng tiềm năng và đưa ra những giải pháp, chiến lược phát triển cho các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp các ý kiến vào định hướng để tăng doanh thu cho công ty, trung tâm tư vấn.

– Tham dự những chương trình sự kiện học tập ở nước ngoài theo lịch trình công tác như hội thảo hàng tháng, tư vấn trực tiếp, triển lãm,…

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam?

Căn cứ quy định tại Điều 107 – Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, cụ thể:

“ 1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Theo đó, cụ thể:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

+ Điều kiện phục vụ tư vấn du học:

Khu phòng tư vấn đảm bảo đủ diện tích sử dụng; khu hành chính, văn phòng đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

+ Trụ sở: nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp; hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng.

+ Phương án phòng cháy, chữa cháy: Tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp mà có phương án phòng cháy chữa cháy căn cứ theo quy định tại nghị định số 79/2014/ND-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật Phòng cháy chữa cháy.

+ Trang thiết bị: Trang bị đầy đủ bàn, ghế, máy văn phòng, máy tính,… phù hợp với quy mô của trung tâm tư vấn du học.

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

+ Có trình độ đại học trở lên.

Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học?

– Chủ động phối hợp với các Cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người đi du học.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo. Tình trạng kiểm tra và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho học viên có như cầu đến du học.

– Triển khai hoạt động trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện. Theo đó, quy định rõ quyền lợi ích, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học năm 2023 gồm những gì?

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học bao gồm những tài liệu sau đây:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Văn bản đề nghị bao gồm nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

– Hợp đồng lao động của nhân viên tư vấn trực tiếp tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Văn bằng tốt nghiệp đại học.

– Giấy giới thiệu.

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học như thế nào?

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Tổ chức xin giấy phép chuẩn bị hồ sơ theo nội dung chúng tôi đã tư vấn ở mục hồ sơ trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép tư vấn tới cơ quan đăng ký

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 3: Sở giáo dục đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học cho tổ chức xin phép

Trường hợp đủ điều kiện, cơ quan cấp phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bước 5: Điều chỉnh, bổ sung giấy phép tư vấn du học

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Nội dung hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Hoạt động tư vấn du học bao gồm:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; 

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo về du học nước ngoài;

– Tổ chức tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho người Việt Nam có nhu cầu đi học ở nước ngoài;

– Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học;

– Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài;

– Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan.

Cơ quan nào cấp Giấy phép hoạt động tư vấn du học?

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh công ty có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Giấy phép Tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn Giấy phép du học của Luật Hoàng Phi

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xin giấy phép tư vấn du học, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn về hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động tư vấn du học;

– Soạn thảo Hồ sơ, chứng thực tài liệu gốc; Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ gốc cung cấp;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đưa đoàn kiểm tra của cơ quan tới làm việc tại trụ sở công ty (trường hợp đoàn kiểm tra quyết định kiểm tra cơ sở vật chất của tổ chức xin giấy phép tư vấn du học)

– Nhận bản gốc Giấy phép và chuyển Quý Khách hàng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu muốn được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Việt Nam.

Hỏi đáp nhanh liên quan đến giấy phép tư vấn du học

Thời gian xin giấy phép hoạt động tư vấn du học và thời hạn giấy phép là bao lâu?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật về thời gian xin giấy phép tư vấn du học như sau:
“Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”
Ngoài ra, thời hạn giấy phép tư vấn du học là vô hạn (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác như doanh nghiệp xin dừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép…)

Hộ kinh doanh cá thể có được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học?

Theo quy định của pháp luật về điều kiện cấp giấy phép tư vấn du học. Theo đó, chỉ có doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có tư cách pháp nhận mới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Do đó, hộ kinh doanh cá thể không thể kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc công ty tư vấn du học có bặt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học?

Trường hợp này được chia thành 02 hình thức như sau:

– Giám đốc có tham gia đội ngũ tư vấn du học: Bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Giám đốc không tham gia đội ngũ tư vấn du học: KHÔNG bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Có bắt buộc phải ký quỹ khi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học?

Hoạt động kinh doanh tư vấn du học KHÔNG bắt buộc phải ký quỹ khi xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học.

Tôi có thể liên hệ với Luật Hoàng Phi bằng hình thức nào để sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học?

Khách hàng có nhu cầu xin Giấy phép tư vấn du học, vui lòng liên hệ sau đây:
Văn phòng Hà Nội: Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng Hồ Chí Minh: Phòng 11.12 Tầng 11, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tel: 04.62852839 (HN) – 028.73090.686 (HCM) – Hotline: 0981.378.999
Email: lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (24 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Đồng Nai

Thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Đồng Nai là thủ tục mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi tổ chức chương trình khuyến mại với hình thức: bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi và các hình thức khác theo quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005 chỉ trên địa bàn tỉnh Đồng...

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép lữ hành là giấy phép được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho công ty du lịch để công ty này đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hoặc lữ hành nội địa, bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn chi tiết hơn về thủ tục xin giấy phép lữ hành để quý khách hàng tham...

Thủ tục đổi giấy phép lữ hành quốc tế như thế nào?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông...

Những trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Cơ quan có thẩm quyền Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi