Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ |
  • 200 Lượt xem

Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính

Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu là thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện để hợp pháp hóa quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu và có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đăng ký nhãn hiệu phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biêt, đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần phải được chuẩn bị đầy đủ và chính xác trong từng loại giấy tờ phải nộp trong hồ sơ.

Vậy Nhãn hiệu là gì? Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ra sao? Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần những gì? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết với tiêu đề: Đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính.

Nhãn hiệu là gì?

– Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

– Nhãn hiệu tập thể: nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

– Nhãn hiệu nổi tiếng: nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

– Nhãn hiệu chứng nhận: nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Một nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng được 02 điều kiện sau:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Hoạt động tài chính gồm những hoạt động nào?

Để Đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính thành công, chúng ta cũng cần hiểu rõ Hoạt động tài chính gồm những hoạt động nào trong quản lý doanh nghiệp. Theo đó, Khi doanh nghiệp muốn kinh doanh, hoạt động tài chính có thể tham khảo một số ngành nghề kinh doanh như sau:

6491 – 64910: Hoạt động cho thuê tài chính

Nhóm này gồm: Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận.

6492 – 64920: Hoạt động cấp tín dụng khác

Nhóm này gồm: Các hoạt động dịch vụ tài chính chủ yếu liên quan đến việc hình thành các khoản cho vay của các thể chế không liên quan đến các trung gian tiền tệ (như là các công ty đầu tư vốn mạo hiểm, các ngân hàng chuyên doanh, các câu lạc bộ đầu tư). Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ sau đây:

– Cấp tín dụng tiêu dùng;

– Tài trợ thương mại quốc tế;

– Cấp tài chính dài hạn bởi các ngân hàng chuyên doanh;

– Cho vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng;

– Cấp tín dụng cho mua nhà do các tổ chức không nhận tiền gửi thực hiện;

– Dịch vụ cầm đồ.

6499 – 64990: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Nhóm này gồm: Các trung gian tài chính chủ yếu khác phân phối ngân quỹ trừ cho vay, bao gồm các hoạt động sau đây:

– Hoạt động bao thanh toán;

– Viết các thỏa thuận trao đổi, lựa chọn và ràng buộc khác;

– Hoạt động của các công ty thanh toán…

Vậy khi muốn bảo hộ nhãn hiệu cho công ty tài chính thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Nội dung tiếp theo của bài viết sẽ làm sáng tỏ những vướng mắc trên.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện để hợp pháp hóa quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu và có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì vậy khi thực hiện thủ tục Đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính, Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

– Mẫu nhãn hiệu (năm mẫu kích thước 80 x 80 mm) kèm theo danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Lưu ý: Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận phải có những điều sau:

– Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

– Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

– Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);

– Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương).

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ).

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Dịch vụ tài chính được phân vào nhóm dịch vụ nào?

Phân nhóm hàng hóa dịch vụ được áp dụng theo bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ Ni-xơ. Theo đó dịch vụ tài chính được phân vào nhóm số 36.

Nhóm 36: Ngân hàng; ủy thác quản lý tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm; giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; đầu tư quỹ; thẩm định đồ cổ [định giá]; thẩm định đồ trang sức [định giá]; thẩm định đá quý [định giá]; dịch vụ khai thuê hải quan tài chính; gây quỹ từ thiện; định giá tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư và tài chính; cho thuê máy đếm và phân loại tiền; cho thuê máy rút tiền hoặc máy rút tiền tự động [atm].

Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Doanh nghiệp cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu trước khi thực hiện thủ tục Đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính. Doanh nghiệp tiến hành tra cứu nhãn hiệu của mình trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để biết được nhãn hiệu của mình có bị trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã xuất hiện hay không. Nếu nhãn hiệu phát hiện trùng lặp, doanh nghiệp cần thay đổi thiết kế để không còn bị trùng lặp.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi thực hiện thành công tra cứu nhãn hiệu, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các hình thức sau:

– Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Thành phố Đà Nẵng.

– Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn thông qua hệ thống bưu điện đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ.

– Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn tiến hành thẩm định

– Thẩm định hình thức: Cục Sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện xem xét và thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký có đúng với quy định hay chưa. Thời gian thẩm định từ 1 đến 2 tháng. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Cục sẽ ra thông báo cho doanh nghiệp kết quả hồ sơ đăng ký có hợp lệ hay không. Nếu đơn không hợp lệ, doanh nghiệp cần thực hiện sửa đổi và gửi Công văn sửa đổi về Cục.

– Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: Ghi trong thông báo các thông tin liên quan đến đơn được phê duyệt. Thời gian công bố là 2 tháng kể từ ngày Cục ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký được phê duyệt sẽ được Cục thẩm định và phê duyệt nội dung doanh nghiệp đề cập trong đơn đăng ký. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo sau khi kết thúc thời gian thẩm định. Doanh nghiệp sẽ xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại hoặc giải trình để được cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp đơn đăng ký không được chấp thuận. Thời gian thẩm định nội dung là từ 15 đến 18 tháng kể từ ngày công bố đơn

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ

Trường hợp nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ, Quý vị nộp phí cấp văn bằng bảo hộ và nhận văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Hoàng Phi?

Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép hoạt động, Luật Hoàng Phi có đầy đủ tư cách, năng lực để đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục. Năng lực của chúng tôi được bảo đảm bởi đội ngũ chuyên viên chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm, luôn trăn trở về cách thức đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý vị sẽ được hỗ trợ từ A-Z từ trước, trong và ngay cả sau khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu;

– Hướng dẫn cung cấp thông tin để xác định nhu cầu đăng ký nhãn hiệu;

– Thiết kế nhãn hiệu, trong trường hợp Quý khách hàng chưa có nhãn hiệu đăng ký;

– Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, chính xác theo thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ;

– Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ;

– Kịp thời thông tin tới khách hàng về những vướng mắc phát sinh (nếu có) và xử lý nhanh chóng;

– Nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật;

– Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý khách hàng;

– Tư vấn, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu sau đăng ký.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Đăng ký nhãn hiệu cho công ty tài chính. Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác vui lòng phản hồi trực tiếp hoặc liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký thương hiệu cho chân gà rút xương, ủ muối. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí

Đăng ký thương hiệu cho đồ trang trí như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của Luật Hoàng...

Đăng ký thương hiệu cho nước xốt

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về thủ tục Đăng ký thương hiệu cho nước xốt, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm

Đăng ký thương hiệu cho mắm nêm là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả

Đăng ký thương hiệu cho thạch hoa quả như thế nào? Ùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này để có thêm thông tin...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi