Trang chủ » Giấy phép » Dịch vụ giấy phép » Đăng Ký Khuyến Mại Trước Khi Bị Pháp Luật “Sờ Gáy”

Đăng Ký Khuyến Mại Trước Khi Bị Pháp Luật “Sờ Gáy”

(Cập nhật: 06/10/2018 | 9:15)

Đăng ký khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại cho Doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Luật Hoàng Phi tư vấn thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại nhanh chóng, chính xác, chất lượng trên toàn quốc.

Quý khách hàng có thể tham khảo một số dịch vụ đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ được cung cấp bởi Công ty Luật Hoàng Phi

 

Một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hoàng Phi

 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phân phối Batos Việt Nam
 • Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất giấy Khải Hoàng
 • Công ty TNHH Lộc Thịnh Phát
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiếu Huyền
 • Công ty TNHH Kim Hoàng Quan Nam
 • Công ty TNHH Mega Beauty Solutions
 • Công ty TNHH Mytour Việt Nam
 • Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam
 • Công ty TNHH Puratos Grand – Place Việt Nam
 • Công ty Cổ phần điện máy R.E.E
 • Công ty Cổ phần thuốc thú ý SVT Thái Dương
 • Công ty TNHH Tương tác đỉnh cao

Ở trên chỉ là một số ít khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Vẫn còn rất nhiều khách hàng của chúng tôi, nhưng do giới hạn thời gian cùng với việc bảo mật thông tin nên không thể liệt kê được hết.

Khuyến mại là gì?

Theo quy định tại Điều 88, Luật Thương mại thì Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định“.

Các hình thức khuyến mại tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam có các hình thức khuyến mại chi tiết như sau:

Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

– Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng. Qua đó, chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Một số hình thức đăng ký khuyến mại khác

Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Đăng ký Khuyến mại

Luật Hoàng Phi tự hào là đơn vị đại diện tư vấn và thực hiện Dịch vụ đăng ký khuyến mại cho rất nhiều công ty, tập đoàn tại Việt Nam. Có thể kể ra một số công ty tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hoàng Phi sau: Tập đoàn Kangaroo; Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Công ty Cổ phần An ninh mạng BKAV;  Công ty Vân An; Công ty Yara…

Với điều khoản cam kết Bảo mật thông tin với khách hàng, Luật Hoàng Phi chỉ có thể đưa ra một số khách hàng tiêu biểu trong danh sách khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Hoàng Phi. Trên thực tế, số lượng khách hàng là rất lớn.

Hồ sơ cho việc Thông báo, Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Căn cứ vào các hình thức khuyến mại như trong Mục trên. Khách hàng sẽ tiến hành nộp Thông báo thực hiện hoặc Đăng ký chương trình khuyến mại hoặc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại. Theo đó, hồ sơ cho việc đăng ký khuyến mại như sau:

a. Hồ sơ đăng ký khuyến mại với hình thức khuyến mại chỉ phải nộp thông báo thực hiện khuyến mại:

–  Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

–  Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Với hình thức khuyến mại nêu trên, hồ sơ đăng ký khuyến mại chỉ bao gồm thông báo thực hiện chương trình khuyến mại với nội dung bao gồm:

+ Tên chương trình đăng ký khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

b. Hồ sơ Đăng ký khuyến mại với hình thức khuyến mại phải Đăng ký thực hiện với cơ quan chức năng

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi. Việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ. Việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

–  Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Theo đó, việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại với hình thức khuyến mại nêu trên bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

+ Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Đăng ký Khuyến mại

c. Một số lưu ý với hình thức đăng ký khuyến mại trên:   

Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

+ Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

+ Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về một số cơ quan cấp giấy phép đăng ký khuyến mại tại đây.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động Đăng ký khuyến mại

 Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh. Hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

–  Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh. Hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

–  Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

–  Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

–  Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

–  Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

–  Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

–  Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

–  Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

–  Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định.

Dịch vụ Đăng ký khuyến mại được thực hiện bởi Luật Hoàng Phi bao gồm:

Với uy tín đã được khẳng định trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Việt Nam, Luật Hoàng Phi tự hào sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn chất lượng – hoàn hảo – thủ tục nhanh gọn – giá hợp lýKhách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trong quá trình tư vấn thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng, Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn các hình thức khuyến mại để khách hàng phân biệt và lựa chọn hình thức phù hợp với công ty;

–  Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thực hiện khuyến mại;

–  Soạn thảo hồ sơ và nộp thông báo thực hiện khuyến mại tới cơ quan đăng ký;

–  Sửa đổi và bổ sung tài liệu cho Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại theo yêu cầu của chuyên viên;

–  Nhận giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại từ Cơ quan đăng ký;

–  Nộp thông báo thực hiện khuyến mại đến Bộ Công thương và địa phương thực hiện khuyến mại;

–  Nộp báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước về giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có)

–  Nộp báo cáo thực hiện khuyến mại tới Bộ Công thương và các địa phương thực hiện chương trình khuyến mại khi kết thúc đợt khuyến mại

Khi cần tư vấn tư vấn Thủ tục xin Đăng ký khuyến mại, khách hàng hãy nhấc máy điện thoại để gọi tới số hotline: 0904.686.594 – 096.1981.886 hoặc liên hệ với Luật Hoàng Phi theo địa chỉ email: lienhe@luathoangphi.vn