Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thủ Tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Hà Nam
  • Thứ ba, 07/11/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1532 Lượt xem

Thủ Tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Hà Nam

Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hà Nam dành được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp. Và để hỗ trợ mọi người khi thực hiện thủ tục này, Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Hà Nam là một trong những tỉnh thành thường xuyên được các thương nhân lựa chọn để tổ chức khuyến mại, đặc biệt là các hình thức khuyến mại mang tính chất may rủi. Do đó mà thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hà Nam dành được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp. Và để hỗ trợ mọi người khi thực hiện thủ tục này, Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Khuyến mại là gì?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đại diện.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

– Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Thứ nhất: Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại

– Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

– Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật này.

– Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

– Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật Thương mại.

Thứ hai: Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

1/ Đối với thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật) có nghĩa vụ như sau:

Đăng ký khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại;

– Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác, rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai theo quy định;

2/ Đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó, có nghĩa vụ như sau khi thực hiện khuyến mại:

– Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

đăng ký khuyến mại tại Hà Nam

Đăng ký khuyến mại tại Hà Nam cần tuân theo quy định nào?

Đăng ký khuyến mại là thủ tục hành chính được quy định chặt chẽ. Do vậy các thương nhân cần phải tuân thủ các quy định bao gồm:

– Hồ sơ đăng ký khuyến mại: Đảm bảo đầy đủ các thành phần theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký khuyến mại: Xác định đúng thẩm quyền khi tổ chức đăng ký khuyến mại tại một tỉnh thành hoặc nhiều tỉnh thành khác nhau.

– Nội dung của chương trình khuyến mại thực hiện đăng ký: Đảm bảo nội dung chương trình khuyến mại đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hà Nam

Thứ nhất: Về hồ sơ cần chuẩn bị

Để thực hiện đăng ký khuyến mại, Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần như sau:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Hà Nam

– Với chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi được thực hiện chỉ tại Hà Nam: Sở Công thương Hà Nam

– Với chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành (không chỉ tại Hà Nam) hoặc chương trình khuyến mại theo hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại: Bộ Công thương.

Thứ ba: Về cách thức nộp hồ sơ

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thứ tư: Về thời hạn, kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Hà Nam của Luật Hoàng Phi mang lại lợi ích gì?

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại tại Hà Nam của Luật Hoàng Phi, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

Được sử dụng dịch vụ trọn gói:

– Thực hiện toàn bộ công việc trước khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giúp khách hàng. Hướng dẫn khách hàng xây dựng chương trình khuyến mại. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Hà Nam;

– Nhận kết quả hồ sơ đăng ký khuyến mại và trả kết quả cho khách hàng;

– Được sử dụng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất hiện nay;

– Chi phí về dịch vụ đăng ký khuyến mại luôn ở mức cạnh tranh;

– Không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nào đến khi khách hàng nhận kết quả xác nhận;

– Khách hàng không cần phải đi lại, bởi chúng tôi sẽ trực tiếp đến trao đổi với khách hàng và nhận thông tin từ phía khách hàng;

Được sử dụng dịch vụ với thời gian nhanh chóng

– Thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký và tiến hành nộp hồ sơ đăng ký của chúng tôi trong thời gian nhanh nhất;

– Trả kết quả cho khách hàng đúng thời gian đã cam kết, đảm bảo chương trình được xác nhận đăng ký trước khi tổ chức;

Mọi chi tiết về đăng ký khuyến mại tại Hà Nam, xin vui lòng liên hệ qua email lienhe@luathoangphi.vn hoặc hotline 0981.378.999 – 0961.981.886 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Vĩnh Long

Khi các thương nhận sử dụng các phương tiện quảng cáo thì cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin,… và tuân thủ đầy đủ các quy định về địa điểm quảng cáo, mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi