Trang chủ Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh
  • Thứ hai, 08/07/2024 |
  • Thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội |
  • 5704 Lượt xem

Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh là một cơ quan trực thuộc của Bảo hiểm xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cơ quan này có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở riêng và có tài khoản riêng.

Tuy vậy cơ quan này vẫn chịu sự quản lý trực tiếp từ giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời chịu sự quản lý hành chính nhà nước từ Ủy ban nhân dân quận.

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các nội dung liên quan về bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh ở đâu?

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh là  số 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Số điện thoại tư vấn bảo hiểm xã hội là: 028 3553 0125

– Fax: 02838417746

– Ngoài ra, khách hàng còn có thể liên hệ qua email: binhthanh@hochiminh.vss.gov.vn

Giờ làm việc bảo hiểm xã hội Quận Bình Thạnh?

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

+ Buổi Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ

+ Buổi chiều Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh, bao gồm 6 tài khoản thuộc các ngân hàng khác nhau, cụ thể:

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – CN TPHCM:

1700202902075

– Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN7: 902085000003

– Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Đông Sài Gòn:0531002902075

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – CN Gia Định:

13510009832099

– Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Gia Định: 2201101058002

– Kho bạc nhà nước quận Bình Thạnh:37410105772292008

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh được quy định tại điều 5 và điều 6 theo Quyết định số 969/QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

– Chức năng của bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

Điều 5. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện

1.Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

2.Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

3.Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

4.Không tổ chức đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã tại các đơn vị hành chính cấp thành phố, thị xã nơi có trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng trên địa bàn (có phụ lục kèm theo); việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính trên do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thực hiện.

– Đối với nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh, cụ thể:

+ Xây dựng trình lên giám đốc Bảo Hiểm xã hội của tỉnh những kế hoạch phát triển về Bảo hiểm xã hội huyện ngắn hạn hoặc dài hạn, các chương trình thực hiện công tác trong năm, tổ chức việc thực hiện kế hoặc và chương trình sau khi đã được phê duyệt.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin, đồng thời phổ biến các chính sách, chế độ và pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Tổ chức về việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp trong Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội của tỉnh, gồm:

Khai thác, quản lý, đăng ký những đối tượng có tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời thu từ cá nhân, tổ chức tham gia về các khoản đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Từ chối về việc đóng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nếu không đúng quy định. Ngoài ra, kiểm tra ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị, cơ quan, tổ chức khi sử dụng lao động.

Cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Ký hợp đồng theo quy định với tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Giải quyết về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức các bộ phận về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đúng cơ chế một cửa Bảo hiểm xã hội của huyện.

Chi trả chế độ bảo hiểm y tế, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ chối về chi trả những chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định

Quản lý, hạch toán kế toán, sử dụng kinh phí, tài sản từ Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp

Tiếp nhận nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển đến để hộ trợ đóng/đóng cho đối tượng mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Ký, tổ chức để thực hiện hợp đồng khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế theo các cơ sở khám và chữa bệnh đủ điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn theo phân cấp.

+ Giải quyết những khiếu nại, kiến nghị trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cá nhân, tổ chức tham gia tại các cơ sở chữa bệnh, khám bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định.

+ Thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội của tỉnh. Triển khai tổ chức hệ thống quản lsy chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động trong Bảo hiểm xã hội huyện.

+ Quản lý và lưu trữ về hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơm tài liệu hành chính hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Tổ chức thực hiện về giao dịch điện tử đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

+ Hướng dẫn về nghiệp vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các cá nhân, tổ chức tham gia.

+ Phối hợp và chủ trì các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở địa bàn, với các cá nhân, tổ chức mà tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để có thể giải quyết những vấn đề có liên quan về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Kiến nghị, đề xuất, phối hợp cơ quan nhà nước mà có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra những cá nhân, tổ chức khi thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

+ Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời về thông tin về đóng và quyền được hưởng những chế độ, thủ tục để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho chính người lao động, người sử dụng lao động.

Hoặc khi người sử dụng lao động, người lao động , tổ chức công đoàn có yêu cầu; cung cấp kịp thời và đầy đủ kịp thời về tài liệu, thông tin liên quan do yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Khởi kiện vụ án dân sự để Tòa án có thể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng  về lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong địa bàn.

+ Quản lý người lao động và viên chức của Bảo hiểm xã hội của huyện.

+ Thường xuyên phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể là lao động tại địa phương cập nhật tình hình sử dụng nguồn lao động tại địa bàn quận Bình Thạnh.

Phối hợp cùng với cơ quan thuế để cập nhật mã số thuế của cá nhân, tổ chức; định kỹ hằng năm cần cập nhật về thông tin được cơ quan thuế cung cấp chi phí tiền lương tính thuế tổ chức/doanh nghiệp.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác mà Giám đốc bảo hiểm xã hội của tỉnh giao cho.

Thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH Bình Thạnh

Sau đây, là một số thủ tục hành chính điển hình được thực hiện tại BHXH Bình Thạnh, cụ thể gồm:

– Cấp lại, đổi, điều chỉnh về thông tin của sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế

– Hoàn trả tiền đã đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1 phần mức đóng, người có từ 2 cuốn sổ bảo hiểm xã hội trở lên mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bị trùng nhau.

– Đăng ký đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

– Đăng ký và đăng ký lại, điều chỉnh về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

– Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

– Thanh toán trực tiếp về chi phí khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Thanh toán chi phí khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Ký hợp đồng khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Truy lĩnh trợ cấp bảo hiểm xã hội từ những người hưởng nhưng đã chết vẫn còn chế độ chưa nhận, lương hưu.

– Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội

– Giải quyết chuyển hưởng sáng địa bàn khác cho đối tượng đang hưởng lương hưu, hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chế độ tử tuất 1 lần, giải quyết chế độ cho người chờ hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc lương hưu.

– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người mà xuất cảnh trái phép sau đó trở về nước để định cư hợp pháp, người chấp hành xong về hình phạt tù, người được phía cơ quan Tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích

– Giải quyết chế độ tử tuất

– Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã

– Giải quyết về hưởng trợ cấp một lần cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp về bảo hiểm xã hội hằng tháng mà đi ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang được hưởng lương hưu, trợ cấp về bảo hiểm xã hội hàng tháng mà người đó không còn cư trú tại Việt Nam.

– Giải quyết về hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp do bệnh tật, thương tật tái phát.

…..

Trên đây là một số chia sẻ của luathoangphi.vn về Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh  trong chuyên mục Cơ quan bảo hiểm. Trường hợp cần tư vấn hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ.

>>>>>>Tham khảo thêm bài viết: Tư vấn bảo hiểm xã hội

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

#1 Địa chỉ, số điện thoại Trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Thuận

Với thông tin về địa điểm và cách thức liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm, giờ làm việc cụ thể chúng ta có thể dễ dàng thực hiện việc hỗ trợ liên quan đến công việc của...

Số điện thoại, Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, tài khoản ngân hàng, có trụ sở giao...

Số điện thoại, Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, Hà Nội

Các cơ quan bảo hiểm xã hội cũng cấp sẽ đều thực hiện những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giống nhau, việc có thông tin của các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ người dân tiết kiệm thời gian trong các thủ...

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm

Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm là BHXH cấp quận trực thuộc thành phố. Vì vậy, có, nhiệm vụ, quyền hạn như một BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, cụ thể được quy định tại Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm...

Địa chỉ, số điện thoại Bảo hiểm xã hội huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch nằm ở ven biển phía nam tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Đất Đỏ. Phía tây giáp thành phố Vũng Tàu. Phía nam giáp biển Đông. Phía bắc giáp thành phố Bà Rịa. Huyện cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km theo tỉnh lộ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi