Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Dịch vụ thành lập công ty tại thành phố Chí Linh
  • Thứ ba, 14/11/2023 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 229 Lượt xem

Dịch vụ thành lập công ty tại thành phố Chí Linh

Cá nhân, tổ chức không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về Thành lập công ty tại thành phố Chí Linh. Có thể thấy nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập công ty tại khu vực này nhưng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Để phần nào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này, mời Quý vị theo dõi nội dung.

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thành lập công ty tại Hải Dương

Giới thiệu về thành phố Chí Linh

Thành phố nằm ở phía đông bắc tỉnh Hải Dương, cách trung tâm tỉnh 40 km. Phía đông giáp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phía tây giáp tỉnh Bắc Ninh. Phía nam giáp huyện Nam Sách. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang. Phía bắc và đông bắc của Chí Linh là vùng đồi núi thuộc cánh cung Đông Triều, ba mặt còn lại được bao bọc bởi sông Kinh Thày, sông Thái Bình và sông Đông Mai.

Thành phố Chí Linh nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Nó có đường giao thông thuận lợi.

Đường bộ có Quốc lộ 18 chạy dọc theo hướng đông-tây qua trung tâm huyện nối liền Hà Nội – Quảng Ninh, đường Quốc lộ 183 nối Quốc lộ 5 và đường 18, đường 37 là đường vành đai chiến lược quốc gia từ trung tâm huyện đi tỉnh Bắc Giang. Đường thuỷ có chiều dài 40 km đường sông bao bọc phía đông, tây, nam của huyện thông thương với Hải Phòng, Bắc Giang, Đáp Cầu (Bắc Ninh).

Thành phố Chí Linh tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi để tạo động lực phát triển. Thành phố đang hoàn thiện và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ai có quyền thành lập công ty tại thành phố Chí Linh?

Quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp của cá nhân tổ chức được quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp hiện hành. Cụ thể: “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Theo đó Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp liệt kê về các chủ thể không có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp bao gồm:

(i) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình được hiểu là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh vào một trong các mục đích sau đây: (1) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại mục (ii) và mục (iii) dưới đây; (2) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; (3)Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

(ii) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(iii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

(iv) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(v) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(vi) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

(vii) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, cá nhân, tổ chức không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty tại thành phố Chí Linh

Khi Thành lập công ty tại thành phố Chí Linh thì việc chuẩn bị hồ sơ có vai trò rất quan trọng, mỗi loại hình công ty sẽ có quy định cụ thể về hồ sơ cần chuẩn bị. Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thành lập công ty như sau:

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ Thành lập công ty tại thành phố Chí Linh được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ này nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Chi phí thành lập công ty tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi có kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng cần một đơn vị uy tín, cam kết về chất lượng và mang đến các giải pháp tiết kiệm chi phí.

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty quý khách hàng sẽ được hỗ trợ các vấn đề như:

– Tư vấn về việc lựa chọn loại hình công ty, mã ngành nghề, điều kiện thành lập, vốn điều lệ, … phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng khách hàng.

– Với độ ngũ chuyên viên có chuyên môn cao, nhiệt huyết chúng tôi luôn tư vấn tận tình, phản hồi nhanh chóng và thực hiện theo đúng quy trình để tối đa hiệu suất. 

– Quý khách hàng sẽ chỉ cần cung cấp nhưng thông tin cần thiết như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, thông tin liên quan đến công ty,…mọi vấn đề còn lại chúng tôi sẽ thực hiện một cách nhanh chóng nhất.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết Thành lập công ty tại thành phố Chí Linh, hoặc cần tư vấn, báo phí dịch vụ thành lập công ty của Luật Hoàng Phi, Quý vị hãy liên hệ ngay tới hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng. Chúng tôi rất hân hạnh khi được đồng hành trên chặng đường dựng xây và phát triển của Quý doanh nghiệp!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi