vi bằng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Các trường hợp lập vi bằng theo quy định pháp luật mới nhất

24/03/2023

Để ghi nhận sự kiện có thật, làm bằng chứng trước Tòa án khi có những tranh chấp phát sinh, đảm bảo giảm thiểu những rủi ro pháp lý thì trong những trường hợp nhất định cần lập vi...

So sánh vi bằng và công chứng?

25/05/2022

Công chứng là việc một người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng hoặc giao dịch dân sự bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp nhưng không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ...

Vi bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng 2023 như thế nào?

23/12/2022

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát...

Vi bằng tiếng Anh là gì?

24/05/2022

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng được định nghĩa là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức....

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng ai cũng nên biết?

24/05/2022

Vi bằng là văn bản ghi nhận những sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi