Trang chủ vi bằng

vi bằng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cho thuê nhà nên lập vi bằng hay công chứng hợp đồng thuê nhà?

Thứ tư, 28/02/2024

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy  định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp...

Công chứng vi bằng ở đâu?

Thứ tư, 25/05/2022

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi...

Công chứng vi bằng có vay ngân hàng được không?

Thứ tư, 25/05/2022

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp...

Công chứng vi bằng có giá trị pháp lý không?

Thứ tư, 25/05/2022

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực....

Vi bằng có tác dụng gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời...

Các trường hợp lập vi bằng theo quy định pháp luật mới nhất

Thứ sáu, 24/03/2023

Để ghi nhận sự kiện có thật, làm bằng chứng trước Tòa án khi có những tranh chấp phát sinh, đảm bảo giảm thiểu những rủi ro pháp lý thì trong những trường hợp nhất định cần lập vi...

So sánh vi bằng và công chứng?

Thứ tư, 25/05/2022

Công chứng là việc một người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng hoặc giao dịch dân sự bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp nhưng không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ...

Vi bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng 2024 như thế nào?

Thứ tư, 03/01/2024

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát...

Vi bằng tiếng Anh là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng được định nghĩa là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức....

Kinh nghiệm mua nhà vi bằng ai cũng nên biết?

Thứ ba, 24/05/2022

Vi bằng là văn bản ghi nhận những sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi