Luật Hoàng Phi thuế là gì

thuế là gì

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Các loại thuế khi mua hàng từ nước ngoài

Thứ ba, 24/05/2022

Với cách nhìn nhận khách quan về thuế, có thể thấy, bản chất của thuế là loại quan hệ phân phối gắn với Nhà nước, loại quan hệ giữa Nhà nước với người nộp thuế....

Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Thứ ba, 24/05/2022

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích...

So sánh thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ ba, 24/05/2022

Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đều là thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức kinh doanh và các cá nhân có thu nhập phát sinh từng lần hoặc trong một khoảng thời gian xác định từ một số nguồn nhất...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi