Luật Hoàng Phi lý lịch tư pháp có lấy hộ được không

lý lịch tư pháp có lấy hộ được không