Luật Hoàng Phi lãnh thổ

lãnh thổ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phần đất liền của đông á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của đông á?

Thứ năm, 25/05/2023

Đông Á có phần đất liền chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ. Đây là một bộ phận có điều kiên tự nhiên rất đa dạng. Ở đây có các hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở và các bồn địa rộng phân bổ ở nửa phía tây Trung...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi