Trang chủ kết hôn

kết hôn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng kí kết hôn ở nước ngoài có được công nhận là đã đăng kí kết hôn không?

Thứ tư, 25/05/2022

Tôi và vợ tôi là người có quốc tịch Việt Nam.Chúng tôi đã đăng kí kết hôn tại Mỹ vào năm 2014. Luật sư cho tôi hỏi, tôi và vợ tôi có được công nhận ở Việt Nam dựa trên giấy đăng kí kết hôn tại Mỹ...

Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thứ ba, 19/09/2023

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi