Trang chủ » Hôn nhân » Hỏi đáp luật hôn nhân » Đăng kí kết hôn ở nước ngoài có được công nhận là đã đăng kí kết hôn không?

Đăng kí kết hôn ở nước ngoài có được công nhận là đã đăng kí kết hôn không?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 13:13)

Tôi và vợ tôi là người có quốc tịch Việt Nam.Chúng tôi đã đăng kí kết hôn tại Mỹ vào năm 2014. Luật sư cho tôi hỏi, tôi và vợ tôi có được công nhận ở Việt Nam dựa trên giấy đăng kí kết hôn tại Mỹ không?

Câu hỏi:

Kính gửi Luật sư, tôi và vợ tôi là người có quốc tịch Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang làm việc và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn tại Mỹ vào năm 2014 theo thủ tục đăng kí kết hôn của Mỹ. Giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi có ghi là có hiệu lực trên toàn thế giới. Chúng tôi đang muốn quay trở về Việt Nam sinh sống. Luật sư cho tôi hỏi, tôi và vợ tôi có được công nhận ở Việt Nam dựa trên giấy đăng kí kết hôn tại Mỹ không?Nếu không, có phải tôi và vợ tôi phải đăng kết hôn lại tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam?

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

– Thứ nhất: Về việc vợ chồng bạn có được công nhận ở Việt Nam dựa trên giấy đăng kí kết hôn tại Mỹ không?

+ Theo Điều 19 Nghị định Số: 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình quy định về thẩm quyền đăng kí kết hôn của quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có nơi đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn.

2.Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

3.Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại.

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn, nếu có yêu cầu.”

+ Theo Điều 36 Nghị định Số: 126/2014/NĐ-CP về điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

“1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;

b) Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 38 của Nghị định này.”

+ Theo quy  định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định Số: 126/2014/NĐ-CP:

“Sau khi ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu Cơ quan đại diện ký và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo mẫu quy định.”

Như vậy, việc đăng ký kết hôn ở Mỹ sẽ có giá trị pháp lý tại Việt Nam nếu được Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ hộ tịch.

– Thứ hai: Về thủ tục để vợ chồng bạn được công nhận kết hôn ở Việt Nam:

 Bạn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã được cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp (Giấy này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt) tại Sở Tư pháp nơi bạn có đăng ký thường trú hoặc tạm trú để được cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, chị có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.