giai cấp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đấu tranh giai cấp là gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Sự xuất hiện giai cấp trong xã hội là tất yếu khách quan do sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn tới chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất; trong xã hội có giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến đấu tranh giai cấp; giai cấp vô sản chỉ hoàn thành sứ mệnh...

Pháp luật mang bản chất của giai cấp và bản chất

Thứ tư, 25/05/2022

Câu hỏi: Pháp luật mang bản chất của giai cấp và bản chất sẽ được chúng tôi phân tích, giải đáp trong bài viết...

Pháp luật mang bản chất giai cấp và bản chất?

Thứ tư, 25/05/2022

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ phân tích một số nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi: Pháp luật mang bản chất giai cấp và bản...

Giai cấp là gì?

Thứ sáu, 14/04/2023

Giai cấp là những tập đoàn người có địa vị khác nhau trong một hệ thống sản xuất nhất định. Giai cấp không phải tồn tại trong tất cả các xã hội khác nhau của lịch sử và nó không thể tồn tại vĩnh viễn và tuyệt...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi