Trang chủ công nghiệp hóa

công nghiệp hóa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Thứ tư, 25/05/2022

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta? sẽ được giải đáp trong bài viết...

Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Thứ hai, 14/08/2023

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và...

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Thứ ba, 24/05/2022

Công nghiệp hóa hiện đại hóa tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi