Trang chủ » Tìm hiểu pháp Luật » Nội Dung Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020

Nội Dung Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020

Quy Định Hợp Đồng Cộng Tác Viên 2020 như thế nào? Nội dung của hợp đồng cộng tác viên là gì? Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên không? cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi.

Cộng tác viên là vị trí hiện nay được rất nhiều người lựa chọn khi muốn tìm kiếm một công việc cho mình, đặc biệt là các bạn sinh viên. Chúng ta thường bắt gặp cộng tác viên trong hoạt động kinh doanh hoặc trong lĩnh vực bán hàng online.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý về Hợp đồng cộng tác viên là gì và các vấn đề liên quan đến loại hợp đồng này để Quý khách hàng có thể nắm rõ hơn.

Khái niệm Hợp đồng cộng tác viên?

Pháp luật hiện hành về lao động hiện nay không có quy định cụ thể thế nào là hợp đồng cộng tác viên. Tuy nhiên dựa theo các quy định khác của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan, có thể hiểu về hợp đồng cộng tác viên như sau:

+ Nếu doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan thực hiện tuyển dụng nhân viên vào làm việc dưới hình thức cộng tác viên, trong đó nhân viên phải chịu sự ràng buộc với công ty về các nội dung như: nội quy, quy chế làm việc của công ty, làm việc với tính chất công việc của người làm công ăn lương, tuân thủ các quy định về thời gian làm việc, số ngày làm việc,…thì người được tuyển dụng được xem như làm việc theo chế độ người lao động trong hợp đồng lao động.

Khi đó, hợp đồng cộng tác viên mà các bên ký với nhau được coi là hợp đồng lao động và các bên phải thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định trong Bộ luật lao động. Tùy theo thời hạn ký kết hợp đồng giữa các bên thỏa thuận sẽ xác định đó là loại hợp đồng lao động nào.

Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Hợp đồng lao động được hiểu là sự thỏa thuận giữa một bên là người lao động và người sử dụng lao động về các nội dung như: việc làm có trả lương, về các điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

+ Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tuyển dụng nhân viên làm việc theo hình thức tại dự án, các chương trình đào tạo và nhân viên khi vào làm việc không bị ràng buộc bởi các quy định về nội quy, quy chế của công ty, thù lao nhân viên nhận được sẽ phụ thuộc vào công việc được giao, được tạm ứng tiền thù lao,…

Khi đó, bản chất của hợp đồng cộng tác viên mà nhân viên ký kết với công ty, đơn vị, cơ quan được xác định là loại hợp đồng dịch vụ và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự.

Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định cụ thể: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ về việc thực hiện công việc, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền thù lao dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Như vậy, qua các căn cứ quy định nêu trên, chúng ta đã phần nào hình dung được hợp đồng cộng tác viên là gì?

Nội dung của hợp đồng cộng tác viên

Tùy thuộc và sự thỏa thuận các bên mà thực hiện ký kết theo loại hợp đồng lao động hay hợp đồng dịch vụ. Các nội dung của hợp đồng cần đảm các nội dung sau đây:

– Tên và địa chỉ trụ sở của người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp của công ty;

– Các thông tin cá nhân của người lao động: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân,…

– Các điều khoản trong nội dung của hợp đồng

+ Công việc, địa điểm, thời gian làm việc;

+ Thời hạn của hợp đồng;

+ Mức lương (mức thù lao nếu là hợp đồng dịch vụ), thời hạn trả lương, các chế độ phụ cấp (nếu có);

+ Các chế độ đóng bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp,…

+ Các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

+ Trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng;

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng;

+ Điều khoản thi hành của hợp đồng;

Các bên trong hợp đồng có thể thỏa thuận, bổ sung thêm các điều khoản khác phù hợp với tính chất công việc, tuy nhiên cần đảm bảo được các nội dung trên của hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên không?

Nhiều Quý khách hàng thắc mắc khi ký kết hợp đồng cộng tác viên có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời trong 02 trường hợp sau đây:

– Trường hợp 01. Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ

Khi việc thực hiện công việc đã được ghi nhận trong hợp đồng không có lợi cho một trong bên trong hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, khi chấm dứt phải đảm bảo đúng các nội dung đã được ký kết trong hợp đồng, cụ thể:

+ Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên cung ứng dịch vụ hoặc bên sử dụng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý nhất.

+ Bên sử dụng dịch vụ phải thực hiện thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho bên cung ứng dịch vụ đối với phần công việc đã được thực hiện.

+ Trường hợp có vi phạm về điều khoản quy định chấm dứt hợp đồng và có phát sinh thiệt hại thực tế do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ảnh hưởng đến công việc được thực hiện thì phải bồi thường cho bên còn lại.

– Trường hợp 02. Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động

Trường hợp doanh nghiệp ký kết hợp đồng dưới hình thức là hợp đồng lao động sẽ khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ tùy thuộc vào các bên ký kết là loại hợp đồng lao động nào và phải đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động là cộng tác viên ngoài việc phải đảm bảo các căn cứ chấm dứt được quy định tại khoản 01, Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 và đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước quy định tại Khoản 02, Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012, cụ thể:

+ Phải báo trước ít nhất 03 ngày trường hợp đối với hợp đồng mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn làm việc dưới 12 tháng;

+ Báo trước ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn;

+ Báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn;

Nếu trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì theo quy định sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động năm 2012, cụ thể:

+ Phải thực hiện bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng;

+ Trong trường hợp vi phạm về thời gian báo trước phải bồi thường tiền lương trong những ngày không báo trước đó;

+ Không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải hoàn thành trả chi phí đào tạo (nếu có).

Tuy nhiên, trong trường hợp các bên có thỏa thuận về lý do chấm dứt và thời điểm chấm dứt hợp đồng được ghi nhận trong hợp đồng thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm không?

Như nội dung đã được trình bày ở các phần trên của bài, với câu hỏi hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm không? Cũng sẽ được trả lời dựa trên căn cứ xác định xem hình thức tham gia cộng tác viên dưới dạng là loại hợp đồng nào.

+ Trường hợp hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ

Bản chất của hợp đồng cộng tác viên khi được ký kết là hợp đồng dịch vụ thì đây được coi là một thỏa thuận dân sự.

Căn cứ theo quy định về quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng cộng tác viên và; quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên quy định tại Bộ luật dân sự 2015 ở các điều từ điều 515 đến điều 518.

Với các quy định này, giữa người tuyển dụng và cộng tác viên không có bất cứ ràng buộc nào về nội quy, quy chế hoạt động của công ty; về các vấn đề liên quan khác như quy định trong hợp đồng lao động.

Vậy nên, trong trường hợp này, hợp đồng cộng tác viên không phải đóng bảo hiểm.

+ Trường hợp hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng lao động

Doanh nghiệp khi thực hiện tuyển dụng người lao động và ký kết hợp đồng dưới hình thức là hợp đồng lao động thì khi đó cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm.

Như vậy, nếu hợp đồng cộng tác viên được ký kết là hợp đồng dịch vụ thì không phải đóng bảo hiểm; trường hợp hợp đồng cộng tác viên ký kết là hợp đồng lao động thì phải đóng bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin liên quan đến Hợp đồng cộng tác viên là gì? Nếu Quý khách hàng cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hoặc muốn sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0981.378.999 hoặc gửi yêu cầu về Email: lienhe@luathoangphi.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty 2020

Góp vốn thành lập công ty là hoạt động không thể trong quá trình thành lập công ty. Để ghi nhận lại hoạt động này

Hợp đồng nào bắt buộc phải công chứng?

Để hiểu rõ hơn về các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng, lý do phải công chứng, giá trị của hợp đồng

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên

Thời hạn tối đa của hợp đồng cộng tác viên là thời gian làm việc mà cộng tác viên cam kết hỗ trợ, thực hiện

Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh? Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Tùy thuộc vào loại hợp đồng cụ thể mà Hợp đông cộng tác viên kinh doanh có thẻ có hoặc không phải đóng bảo

Hợp đồng tiếng Anh là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng có thể hoặc không cần công chứng chứng thực vẫn có giá trị thực

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557