Trang chủ Dịch vụ Doanh nghiệp Điều Kiện Thành Lập Công Ty Chứng Khoán Năm 2024?
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Dịch vụ Doanh nghiệp |
  • 3883 Lượt xem

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Chứng Khoán Năm 2024?

Luật Hoàng Phi tư vấn và hướng dẫn Điều Kiện Thành Lập Công Ty Chứng Khoán để khách hàng tham khảo. Trường hợp cần tư vấn thành lập công ty chứng khoán, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Chứng khoán và Cổ phiếu là những cụm từ từng gây sốt những năm trở lại đây. Với tính chất đầu tư, tích trữ, ngành nghề kinh doanh này có khả năng mang lại lợi nhuận vô cùng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động với công ty và cả khách hàng. Chính vì thế, để có thể đăng ký thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, chủ doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện , quy định pháp luật. Vậy Điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin.

>>>>> Xem thêm: Chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là một loại công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Chúng thường được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan chứng khoán và tài chính của quốc gia hoặc khu vực nơi hoạt động.

Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến giao dịch chứng khoán, đầu tư và tư vấn tài chính. Dưới đây là một số hoạt động chính của công ty chứng khoán:

– Môi giới chứng khoán: Công ty chứng khoán là người trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường chứng khoán. Chúng cung cấp dịch vụ môi giới để khách hàng có thể mua bán chứng khoán, như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và sản phẩm tài chính khác.

– Nghiên cứu và phân tích: Công ty chứng khoán cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính, doanh nghiệp và các công cụ đầu tư. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia tài chính trong công ty chứng khoán phân tích các yếu tố kinh tế, tin tức công ty và xu hướng thị trường để đưa ra đề xuất và khuyến nghị đầu tư cho khách hàng.

– Tư vấn đầu tư: Công ty chứng khoán cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc lập kế hoạch đầu tư, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Họ đưa ra các chiến lược đầu tư, đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp và theo dõi hiệu suất đầu tư của khách hàng.

– Dịch vụ ngân hàng đầu tư: Một số công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, bao gồm giao dịch trái phiếu, quỹ đầu tư, sáp nhập và mua bán công ty, tư vấn về quản lý tài sản và tài chính doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý thành lập công ty chứng khoán

– Luật doanh nghiệp 2020;

– Luật chứng khoán năm 2019;

– Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

– Nghị định 151/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính

– Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Điều kiện thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Do tính chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để đảm bảo hoạt động hợp pháp, Thông tư 121/2020/TT-BTC đã có những quy định chi tiết về các điều kiện thành lập công ty chứng khoán:

Điều lệ công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán khi xây dựng Điều lệ công ty ngoài việc tuân thủ các quy định của Thông tư này phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Điều lệ công ty chứng khoán không được trái với quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán là công ty đại chúng căn cứ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty. Công ty chứng khoán phải tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng khi xây dựng Điều lệ công ty.

Công ty chứng khoán là công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn khi xây dựng Điều lệ phải phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán khi xây dựng Điều lệ công ty phải tham chiếu Khoản 2, 3 Điều này. Ngoài ra phải quy định cụ thể các nội dung dưới đây trong Điều lệ công ty:

Mạng lưới hoạt động;

+ Phạm vi hoạt động kinh doanh;

+ Nguyên tắc hoạt động;

+ Thông tin về Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

+ Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

+ Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc), tiêu chuẩn thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc); Ban kiểm soát nội bộ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát nội bộ;

+ Ủy ban kiểm toán, tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán;

+ Ngăn ngừa xung đột lợi ích;

+ Tổ chức lại công ty chứng khoán: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình công ty chứng khoán.

– Công ty chứng khoán phải đăng tải toàn bộ Điều lệ công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán.

Điều kiện với cổ đông, thành viên

+ Cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán.

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác, thành viên khác.

+ Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán phải thông báo đầy đủ cho công ty chứng khoán trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin, đối với các trường hợp sau:

Số cổ phần hoặc phần vốn góp bị phong tỏa, cầm cố hoặc bị xử lý theo quyết định của tòa án;

Cổ đông, thành viên là tổ chức quyết định thay đổi tên hoặc chia, tách, giải thể, phá sản.

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải đảm bảo thêm các điều kiện về giám đốc, nhân sự,…. Để có thể thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Khi doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các điều kiện nêu trên, chủ doanh nghiệp cần xin cấp giấy phép con cho doanh nghiệp của mình đi vào hoạt động hợp pháp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

– Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở;

– Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán. Quyết định phải bao gồm các nội dung cơ bản như : Tên công ty, nghiệp vụ kinh doanh; Vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu;Thông qua dự thảo điều lệ công ty, phương án kinh doanh ….

– Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc)

– Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn

– Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực,

– Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

– Dự thảo Điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán thông qua;

– Phương án hoạt động kinh doanh trong ba (03) năm đầu

Lưu ý: Các biểu mẫu đều được quy định chi tiết tại Thông tư 121/2020/TT-BTC.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Chủ doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bộ hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian xử lý hồ sơ và cấp giấy phép thành lập và hoạt động

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

– Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp, các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải hoàn thiện cơ sở vật chất và phong toả vốn góp.

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được xác nhận phong tỏa vốn theo quy định tại khoản 3 Điều này và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở công ty và các tài liệu hợp lệ khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán

Lưu ý:

– Thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài hơn quy định trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc công ty chưa đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định.

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Điều kiện thành lập công ty chứng khoán. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi tự tin Luật Hoàng Phi là hãng luật chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán hoặc có thắc mắc , vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tham khảo chuyên mục chứng khoán để được hỗ trợ kịp thời và tận tình nhất.

SĐT : 0981.378.999, 0981.150.868

Email : lienhe@luathoangphi.vn

Đánh giá bài viết:
4.4/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Năng lực của Luật Hoàng Phi trong lĩnh vực Doanh nghiệp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại quận Ba Đình

Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh thực phẩm chức năng khi thành lập công ty là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ...

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty

Mã ngành kinh doanh vật liệu xây dựng khi thành lập công ty là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay...

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nam Định

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi