Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Quy trình Đăng Ký Khuyến Mại Tại Quảng Ngãi Như Thế Nào?
  • Chủ nhật, 24/03/2024 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1008 Lượt xem

Quy trình Đăng Ký Khuyến Mại Tại Quảng Ngãi Như Thế Nào?

Đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi là việc các doanh nghiệp thực hiện một số thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thông báo và đăng ký tổ chức các chương trình khuyến mại ở nơi đây.

Khuyến mại là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại được nhiều doanh nghiệp triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật Thương mại và các văn bản khác có liên quan. Khi thực hiện các hoạt động này, doanh nghiệp ở bất kỳ khu vực nào kể cả Quảng Ngãi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan nhà nước. Vậy nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Thấu hiểu được điều đó, Luật Hoàng Phi đã biên soạn bài viết sau.

Tại sao phải đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi?

Khuyến mại là hoạt động được các doanh nghiệp tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy kinh tế và thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Việc tổ chức các chương trình khuyến mãi sẽ đem lại những lợi ích nhất định sau:

– Kích cầu thị trường nhằm tăng doanh thu doanh nghiệp;

– Khuyến khích khách hàng mới, củng cố quan hệ với khách hàng hiện hữu;

– Hỗ trợ tung sản phẩm mới vào thị trường;

– Hỗ trợ phát triển thị trường mới;

– Đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi hỗ trợ phát triển kênh bán hàng mới;

– Khuấy động thị trường nhằm thu hút chú ý đến thượng hiệu;

– Hỗ trợ các đối tác thương mại (nhà phân phối, đại lý) mới, vùng khó khăn;

đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi

Hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Quảng Ngãi

Hiện nay, có rất nhiều hình thức triển khai các chương trình đăng ký khuyến mại trên cả nước. Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi phải thực hiện trước khi tổ chức các chương trình khuyến mại trong các trường hợp sau:

– Khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

– Các hình thức khuyến mại khác được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Quy trình đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi đúng chuẩn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại

Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đốtượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại theo một trong những cách thức sau đây về cơ quan có thẩm quyền

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký khuyến mại là Sở Công thương Quảng Ngãi (nếu chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi và chỉ được thực hiện tại Quảng Ngãi), là Bộ Công thương (nếu chương trình khuyến mại may rủi được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không chỉ Quảng Ngãi; hoặc chương trình khuyến mại thực hiện theo hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại).

Bước 3: Nhận kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Rủi ro khi không đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi

Nếu thương nhân không thực hiện nghĩa vụ  đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi, thương nhân đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Cụ thể, theo điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 24 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP thì:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] c) Không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng với thực tế.

Như vậy, thương nhân không thực hiện đăng ký khuyến mại có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại tại Quảng Ngãi

Thời gian thực hiện chương trình khuyến mại: Thời hạn chương trình khuyến mại được quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau : Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm.

Trường hợp muốn kết thúc chương trình khuyến mại trước hạn thì theo quy định tại Điều 22 Nghị định 88/2018/NĐ-CP thì thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại sẽ không được chấm dứt hoạt động khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trừ những trường hợp sau thì có thể kết thúc chương trình khuyến mại trước hạn quy định:

– Trong trường hợp bất khả kháng, việc chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn của doanh nghiệp phải được thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền

–  Thương nhân thực hiện khuyến mại đã hết số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc dùng để khuyến mại, phát hàng hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận, việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại chỉ được thực hiện sau khi thương nhân thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.

– Trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân. Thương nhân bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

+ Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật thương mại năm 2005 và Điều 3 Nghị định này:  Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi; Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức; Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng; Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác; Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Như vậy, thời gian thực hiện hoạt động khuyến mại không được chấm dứt trước thời hạn đã thông báo hoặc đã công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chấm dứt hoạt động khuyến mại sớm hơn thời gian đã thông báo chỉ hợp pháp nếu thuộc 3 trường hợp nói trên.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn và đăng ký khuyến mại trọn gói của Luật Hoàng Phi?

Luật Hoàng Phi là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi và trên toàn quốc. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển công ty chúng tôi luôn tự hào là đơn vị nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đông đảo quý khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi chúng tôi cam kết:

– Tư vấn đầy đủ, kỹ lưỡng cho khách hàng: Để quý khách hàng có sự lựa chọn phù hợp trước khi bắt tay vào công việc Luật Hoàng Phi sẽ tiến hành tư vấn chi tiết về thủ tục, thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại sở công thương… báo giá dịch vụ cho khách hàng.

– Chuẩn bị hồ sơ một cách chi tiết, tỉ mỉ đúng theo quy định của pháp luật: Việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại sẽ do trực tiếp các luật sư, chuyên viên cao cấp trực tiếp soạn thảo.

– Dịch vụ pháp lý nhanh chóng: Luật Hoàng Phi luôn đảm bảo tiêu chí chuẩn về mặt thời gian thực hiện thủ tục đăng ký với khách hàng.

– Chi phí đăng ký vô cùng hợp lý: Chi phí đăng ký tại luật Hoàng Phi không phải là rẻ nhất nhưng lại hợp lý nhất so với số lượng công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện cho khách hàng.

Mọi thắc mắc về quy trình đăng ký khuyến mại tại Quảng Ngãi quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty Luật Hoàng Phi chúng tôi thông qua số hotline 0981.378.999 – 0961.981.886 để được các luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn, hướng dẫn một cách chi tiết và đầy đủ nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo?

Rượu bao nhiêu cồn thì không được phép quảng cáo? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này để có thêm thông tin làm rõ...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Tiền Giang thì tổ chức, cá nhân cần xác định loại hình quảng cáo để chuẩn bị hồ sơ cho phù...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thái Bình

Quảng cáo không chỉ là cầu nối tiếp thị, truyền tải thông tin, thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng tiềm năng của mình mà việc thiết lập các chiến lược về sản phẩm, giả thành, nơi phân phối,... cũng trở nên dễ dàng...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thừa Thiên Huế

Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Thanh Hóa

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi