Trang chủ Dịch vụ Giấy phép Thủ Tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Hải Phòng Như Thế Nào?
  • Thứ ba, 07/11/2023 |
  • Dịch vụ Giấy phép |
  • 1599 Lượt xem

Thủ Tục Đăng Ký Khuyến Mại Tại Hải Phòng Như Thế Nào?

Khuyến mại là hoạt động vừa đem lại lợi ích vật chất cho khách hàng vừa đem lại hiệu quả kích cầu, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Chính vì vậy mà tổ chức, doanh nghiệp dù hoạt động ở khu vực nào không riêng gì Hải Phòng đều rất quan tâm, tìm hiểu.

Hải Phòng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, tập trung nhiều cảng biển, hoạt động kinh tế phát triển mạnh. Do đó, Hải Phòng là nơi thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Vì môi trường cạnh tranh tại Hải Phòng ngày càng khốc liệt, các thương nhân muốn quảng bá cho hàng hóa, dịch vụ của mình đến với tiêu dùng nhiều hơn nên đặc biệt chú trọng các hoạt động khuyến mại đem lại lợi ích nhất định cho người tiêu dùng. Tuy nhiên để thực hiện được các hoạt động này, thương nhân phải đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng.

Đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng là gì?

Đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng là thủ tục thương nhân có nhu cầu thực hiện khuyến mại tại Hải Phòng thực hiện bằng cách nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan quản lý có thẩm quyền và được cơ quan này xác nhận trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại theo hình thức:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

– Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Các hình thức khuyến mại và trường hợp phải đăng ký khuyến mại

Điều 92 Luật Thương mại quy định về Các hình thức khuyến mại như sau:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: ” 1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.”.

Như vậy, khi thương nhân thực hiện khuyến mại theo hai hình thức sau đây có nghĩa vụ đăng ký khuyến mại:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Rủi ro nếu không thực hiện đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, một trong những nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại là đăng ký khuyến mại theo quy định pháp luật. Nếu thương nhân không thực hiện nghĩa vụ đăng ký khuyến mại, thương nhân đối mặt với nguy cơ bị xử phạt. Cụ thể, theo điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 24 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP thì:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

[…] c) Không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) hoặc không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng với thực tế.

Như vậy, thương nhân không thực hiện đăng ký khuyến mại có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Không chỉ có rủi ro bị xử phạt, thương nhân còn có những rủi ro như sau:

– Rủi ro về mất uy tín, giảm sút uy tín với khách hàng khi thực hiện chương trình khuyến mại;

– Rủi ro từ việc vi phạm các quy định có liên quan về khuyến mại ngoài quy định về đăng ký như: vi phạm về thời gian khuyến mại, giá trị hàng hóa được khuyến mại, dùng để khuyến mại, loại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại,…

– Rủi ro từ tranh chấp về nội dung chương trình khuyến mại khi chương trình khuyến mại không rõ ràng,…

đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng

Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng như thế nào?

Thứ nhất: Về hồ sơ cần chuẩn bị

Để thực hiện đăng ký khuyến mại, Quý vị chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần như sau:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đốtượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Thứ hai: Về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng:

– Với chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi được thực hiện chỉ tại Hải Phòng: Sở Công thương thành phố Hải Phòng

– Với chương trình khuyến mại theo hình thức may rủi được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành (không chỉ tại Hải Phòng) hoặc chương trình khuyến mại theo hình thức khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại: Bộ Công thương.

Thứ ba: Về cách thức nộp hồ sơ

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Thứ tư: Về thời hạn, kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Khi nào thực hiện đăng ký khuyến mại?

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì: Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Như đã chia sẻ trên đây về thủ tục đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng, thời gian để cơ quan quản lý có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại là trong 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ.

Do đó, để được xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, Quý vị phải thực hiện tối thiểu trước ít nhất 5 ngày trước khi thực hiện chương trình khuyến mại với trường hợp có kiến thức pháp lý tốt, kinh nghiệm thực hiện thủ tục này. Trường hợp thiếu chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng nhận được kết quả không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại từ cơ quan nhà nước khá cao, theo đó, thủ tục đăng ký khuyến mại phải thực hiện sớm hơn nữa.

Bởi vậy, các thương nhân không có bộ phận pháp chế chuyên nghiệp thực hiện thủ tục này nên ủy quyền cho một đơn vị hỗ trợ pháp lý uy tín để thực hiện thay mình thủ tục, đảm bảo thủ tục nhà nước và thời điểm thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng dự kiến, hoạt động xúc tiến thương mại đạt được hiệu quả.

Thông báo công khai khi thực hiện khuyến mại

Theo quy định Điều 97 Luật Thương mại, khi thực hiện chương trình khuyến mại thương nhân phải thông báo công khai các thông tin như tên của hoạt động khuyến mại; phải có giá bán của sản phẩm khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng; Có tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại; Quy định cụ thể về thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện đó.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ gì về đăng ký khuyến mại?

Khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho quá trình đăng ký khuyến mại cho công ty Luật Hoàng Phi, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về khuyến mại nói chung và đăng ký khuyến mại nói riêng;

– Dự liệu các hành vi vi phạm về khuyến mại mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình đăng ký và tổ chức khuyến mại;

– Xử lý nhanh chóng hồ sơ đăng ký khuyến mại theo quy định mới nhất;

– Chủ động nộp hồ sơ đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nhận kết quả xác nhận đăng ký khuyến mại;

– Hỗ trợ xử lý các trường hợp từ chối xác nhận chương trình khuyến mại;

– Hướng dẫn đăng ký, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo quy định;

– Hướng dẫn khách hàng thực hiện báo cáo kết quả chương trình khuyến mại đã tổ chức;

Ngoài ra, Luật Hoàng Phi còn có các ưu điểm như:

– Kinh nghiệm: Công ty Luật Hoàng Phi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giấy phép và các hoạt động đăng ký khuyến mại, quảng cáo. Do đó, khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, sẽ được làm việc với đội ngũ luật sư, chuyên viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tình. Chúng tôi xây dựng quy trình đăng ký rõ ràng, logic được đúc kết qua nhiều năm làm việc đảm bảo về kết quả cho khách hàng;

– Vị trí địa lý: Công ty Luật Hoàng Phi có địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh tại các thành phố lớn nên thuận lợi trong việc tiếp xúc với khách hàng và làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước;

– Chi phí: Chúng tôi đảm bảo chi phí dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng hay các tỉnh thành khác đều hợp lý, phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

Mọi chi tiết về đăng ký khuyến mại tại Hải Phòng, xin vui lòng liên hệ qua email lienhe@luathoangphi.vn hoặc hotline 0981.378.999 – 0961.981.886 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hà Nam

Tại Hà Nam, để được cấp giấy phép kinh doanh quảng cáo theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu cần thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và xin phép từ cơ quan nhà nước có thẩm...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình

Tùy vào sản phẩm/ dịch vụ quảng cáo mà cơ quan nhà nước cấp giấy phép quảng cáo tại Hòa Bình sẽ khác...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Phòng

Giấy phép quảng cáo là loại giấy phép được cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mong muốn quảng cáo dịch vụ hay sản phẩm của mình đến tay của người tiêu...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hậu Giang

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn tại Hậu Giang phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo tại Hải Dương như thế nào? Quý độc giả cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau đây. Trường hợp nào bị cấm quảng cáo? Theo quy định tại Luật Quảng cáo 2012 quy định về các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi