Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực?

Các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực?

(Cập nhật: 08/11/2018 | 11:31)

Điều 174 Bộ luật quy định các trường hợp giấy phép hết hiệu lực, tính từ thời điểm hết hiệu lực thì Giấy phép lao động không còn giá trị thực hiện về mặt pháp lý

1. Khái niệm các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

– Giấy phép lao động hết thời hạn.

– Chấm dứt hợp đồng lao động.

– Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy phép lao động đã được cấp.

– Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.

– Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Giấy phép lao động bị thu hồi.

– Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.

– Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích.

Các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực?

Giấy phép lao động hết hiệu lực

2. Bình luận và phân tích các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012

Điều 174 Bộ luật quy định các trường hợp giấy phép hết hiệu lực, tính từ thời điểm hết hiệu lực thì Giấy phép lao động không còn giá trị thực hiện về mặt pháp lý, người lao động nước ngoài không được phép tiếp tục thực hiện hành vi lao động tại Việt Nam, nếu tiếp tục thực hiện là bất hợp pháp (lao động chui). Bộ luật quy định 8 trường hợp, trong đó có việc giấy phép hết thời hạn, còn lại là các trường hợp liên quan đến các sự kiện mà thời hạn Giấy phép lao động vẫn còn nhưng không có giá trị thực hiện:

 Không còn đối tượng hoặc đối tượng không đúng với Giấy phép lao động (hợp đồng lao động chấm dứt; nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy phép lao động đã được cấp; hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt;);

–  Người lao động nước ngoài không được cứ tiếp tục làm việc nữa;

–  Có sự kiện pháp lý hoặc sự biến pháp lý xảy ra không thể tiếp tục thực hiện công việc (Giấy phép bị thu hồi; Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động; Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.