Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật lao động mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 645 Lượt xem

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật lao động mới nhất

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải. Người sử dụng lao động chỉ có thể xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động ở các hình thức này, không thể tự tiện đưa ra các hình thức kỷ luật khác.

Có các hình thức xử lý kỷ luật lao động nào?

Điều 124. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải.

Bình luận về các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật lao động

Điều luật này quy định về các hình thức kỷ luật lao động, tức là các chế tài áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật. Tùy theo mức độ vi phạm kỷ luật của người lao động cũng như trên cơ sở các quy định trong nội quy lao động, người sử dụng lao động sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động cho phù hợp. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải. Người sử dụng lao động chỉ có thể xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động ở các hình thức này, không thể tự tiện đưa ra các hình thức kỷ luật khác. 

Xem Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 

Có thể thấy, các hình thức kỷ luật này được quy định ở mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Có hình thức mang tính thuần túy tinh thần như khiển trách. Có hình thức tác động đến nghề nghiệp và công việc của người lao động như kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức và có hình thức tác động đến sự tồn tại của mối quan hệ lao động như sa thải. Tùy theo mức độ vi phạm và mức độ lỗi của người lao động mà người sử dụng lao động áp dụng các hình thức kỷ luật cho phù hợp. Điều này cũng phù hợp với pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Các hình thức xử phạt trực tiếp như phạt tiền dễ bị lạm dụng nên không được đưa vào và bị cấm về nguyên tắc. 

BLLĐ không có quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật nào được áp dụng đối với hình thức khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức nên người sử dụng lao động cần quy định cụ thể các hành vi vi phạm kỷ luật tương ứng với các hình thức này trong nội quy lao động của đơn vị và lấy đó làm cơ sở để xử lý kỷ luật đối với người lao động.

Hình thức kỷ luật khiển trách là hình thức kỷ luật nhẹ nhất nên thường được áp dụng đối với trường hợp vi phạm lần đầu và ở mức độ nhẹ, các hình thức sau được áp dụng ở mức lỗi nặng hơn. BLLĐ năm 2012 gộp hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng và cách chức vào cùng một khung xử lý kỷ luật còn BLLĐ năm 2019 thì tách ra làm 2 hình thức khác nhau. Việc tách riêng hai hình thức kỷ luật này sẽ rõ ràng hơn trong việc áp dụng. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi