Trang chủ » Lao động » Tư vấn luật lao động » Tư vấn quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên vượt khung qua Tổng đài 1900 6557

Tư vấn quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên vượt khung qua Tổng đài 1900 6557

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 07/10/2019 |
  • Lao động |
  • 1353 Lượt xem

Phụ cấp thâm niên vượt khung là một trong các chế độ phụ cấp lương. Trong đó, phụ cấp lương là những khoản tiền bổ sung ngoài tiền lương bù đắp hao phí lao động, khuyến khích, thực hiện nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý.

Phụ cấp thâm niên vượt khung là một trong các chế độ phụ cấp lương. Trong đó, phụ cấp lương là những khoản tiền bổ sung ngoài tiền lương bù đắp hao phí lao động, khuyến khích, thực hiện nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG 1900 6557 tư vấn cách tính mức phụ cấp thâm niên vượt khung. Khi cần tư vấn, khách hàng vui lòng liên hệ với TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 để được tư vấn luật lao động.

1. Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Theo quy định điều 2 Mục II Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn phụ cấp thâm niên mục II quy định:

“Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như hai tiêu chuẩn nâng bậc l­ương thường xuyên quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV trong suốt thời gian giữ bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.”.

Theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là:

“Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại điểm 1.1 mục II Thông tư này và qua đánh giá đạt đủ 2 (hai) tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

2.1. Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

2.2. Không vi phạm kỷ Luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.” (Căn cứ điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV).

Tư vấn quy định mới nhất về phụ cấp thâm niên vượt khung qua Tổng đài 1900 6557

Tổng đài tư vấn phụ cấp thâm niên vượt khung, gọi: 1900 6557

2. Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung

Theo quy định tại điều 1 Mục III Thông tư 04/2005/TT-BNV quy định chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

“1.1. Cán bộ , công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại điểm 1 và điểm 2 Mục II Thông tư này được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại tiết a điểm 1.1 Mục I Thông tư này, sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức l­ương của bậc l­lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư­ trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

b) Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại tiết b điểm 1.1 Mục II Thông tư này, sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xế lí} bậc l­ương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức hưởng của bậc l­ương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% .

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển xếp l­ương cũ sang l­ương mới theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên tịch Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp l­ương cũ sang l­ương mới cuối với cán bộ, công chức, viên chức, nếu l­ương mới đã được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì thời gian giữ bậc l­ương cũ dùng làm căn cứ để chuyển xếp sang l­ương mới được tính để hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung theo nguyên tắc cứ mỗi năm giữ bậc l­ương cũ mà có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phú cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung.

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại điểm 2 Mục II Thông tư này (đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền) thì bị kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

a) Nếu đã có đủ điều kiện thời gian xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại điểm 11 Mục II Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thì cứ mỗi năm không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thời gian tính hưởng mức 5% phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài thêm 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định tại điểm 1.1 Mục II Thông tư này.

b) Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (từ 5% trở lên), kể từ ngày tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau mà không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thì thời gian tính hưởng thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài thêm 1 năm (đủ 12 tháng).

3. Cách chi trả phụ cấp:

Theo quy định Thông tư 04/2005/TT – BNV Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

NGOÀI CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHỤ CẤP THÂM LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG ĐÀI 1900 6557 CÒN TƯ VẤN NHỮNG GÌ?

Không chỉ có các chuyên viên về lao động, chúng tôi còn có những chuyên viên tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau như:

– Tư vấn Đất đai;

– Tư vấn Bảo hiểm;

– Tư vấn Hôn nhân – Gia đình;

– Tư vấn Dân sự;

– Tư vấn Hình sự;

– Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác.

Để được các chuyên viên và luật sư của chúng tôi tư vấn về phụ cấp cũng như các vấn đề pháp luật khác, khách hàng chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là nhấc máy điện thoại và gọi tới SỐ: 1900 6557 và làm theo hướng dẫn theo lời chào trong Tổng đài để lựa chọn lĩnh vực tư vấn phù hợp với yêu cầu của bạn.

Lưu ý:

– Khách hàng có thể dùng điện thoại cố định hoặc di động và KHÔNG cần nhập mã vùng điện thoại khi gọi tới Tổng đài 1900 6557.

– Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn luật 1900 6557 bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần.

MỘT CUỘC GỌI – MỌI VẤN ĐỀ, khi cần tư vấn, khách hàng hãy nhấc máy và GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6557 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn.