Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Lao động – Tiền Lương Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu?

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu?

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Để hiểu rõ hơn về Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Như thế nào là làm thêm giờ?

Theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019:

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động”.

Điều 105 Bộ luật lao động quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Như vậy, khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường chính là thời gian làm thêm giờ.

Như thế nào là giờ làm việc ban đêm?

Giờ làm việc ban đêm là thời giờ làm việc được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là gì?

Làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động, và thời gian làm việc diễn ra từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau của ngày bình thường không phải ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường?

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương} x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Như vậy, một người làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường thì sẽ có các công thức tính tiền lương theo các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, công thức sẽ là: 150%A + 30% A + 20% x (100%A) = 200%A (Trong đó: A là số giờ làm thêm vào ban đêm).

Trường hợp 2: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, công thức sẽ là: 150%A + 30% A + 20% x (150%A) = 210%A (Trong đó: A là số giờ làm thêm vào ban đêm).

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm vào ngày thường được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = {Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% +  20%  x  

 

 

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường } 

x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được xác định như sau: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mức đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội; việc đóng, hưởng, quản lý và sử dụng quỹ thực hiện theo quy định của Luật này và Luật bảo hiểm xã hội theo khoản 1 Điều 41 Luật An toàn, Vệ sinh lao động hiện...

Các bệnh nghề nghiệp thường gặp trong ngành may

Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế Quy định về Bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm 34 bệnh cụ thể và hướng dẫn chẩn đoán giám...

Ví dụ về bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động theo khoản 9 Điều 3 về giải thích từ ngữ tại Luật An toàn, Vệ sinh lao...

Hành vi nào sau đây là vi phạm kỷ luật?

Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm những quy tắc, quy định chung đã được đặt ra tại một môi trường nhất định đó có thể là môi trường học tập, môi trường làm...

Giáo viên thỉnh giảng là gì? Lương giáo viên thỉnh giảng

Giáo viên thỉnh giảng là cơ sở giáo dục mời nhà giáo hay người có đủ tiêu chuẩn cho một nhà giáo đến và giảng dạy, là những người có chuyên môn có được đào tạo bài bản học đại học chính quy trở...

Tuổi nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp

Tuổi nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp năm 2022 có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc ở điều kiện bình...

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển áp dụng đối với viên chức được ban hành kèm theo phụ lục (mẫu số 01) của Nghị định 115/2020/NĐ-CP Chính Phủ ban hành Ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng sử dụng quản lý viên...

Thư ký văn phòng là gì? Mức lương thư ký văn phòng?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi: Thư ký văn phòng là gì? Mức lương thư ký văn phòng là bao...

Thử việc nghỉ ngang có được trả lương không?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích giúp giải đáp: Thử việc nghỉ ngang có được trả lương...

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước?

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin qua bài viết này...

Phụ cấp quân nhân dự bị 2022

Quân nhân dự bị là đối tượng then chốt thuộc lực lượng dự bị động viên. Vậy phụ cấp quân nhân dự bị 2022 là bao...

Phụ cấp công an viên thôn năm 2022

Tùy điều kiện thực tế của từng địa phương mà việc thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp đối với Phó Công an xã và Công an viên còn thấp so với tính chất đặc thù là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ...

Phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất 2022

Phụ cấp ưu đãi nghề là phụ cấp lương cho người lao động thuộc các đối tượng hoặc làm việc trong một số ngành nghề cần phải ưu tiên đặc biệt do pháp luật quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời...

Phụ cấp y tế thôn bản năm 2022

Phụ cấp y tế thôn bản năm 2022 là bao nhiêu? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bào viết sau...

Phụ cấp dân quân tự vệ năm 2022

Dân quân tự vệ được tuyển chọn dựa vào độ tuổi và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Vậy phụ cấp dân quân tự vệ năm 2022 bao...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557