Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư Vấn Luật Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2935 Lượt xem

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trước khi tiến hành thành lập công ty, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị địa chỉ công ty, nơi tiến hành giao dịch và liên lạc với đối tác, khách hàng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách mà mỗi doanh nghiệp có thể thay đổi trong quá trình hoạt động đáp ứng hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn, phát triển thị trường mới…

Doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi trụ sở, đặc biệt là thay đổi cả địa chỉ nhận thông báo thuế,…Để công ty, doanh nghiệp đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của mình cần phải thông báo thay đổi địa chỉ thông báo thuế đến các cơ quan có thẩm quyền.

Vậy Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế? như nào là câu hỏi được quan tâm. Chúng tôi xin đưa ra giải đáp dưới bài viết về Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế? Để bạn đọc nắm rõ.

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế?

Trong quá trình hoạt động việc thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc thông tin tại cơ quan quản lý thuế có sự thay đổi. Việc thay đổi như vậy không chỉ làm thay đổi thông tin của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn làm thay đổi tại cơ quan quản lý thuế.

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định rằng:  “ Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này” .

Như vậy, khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp việc đầu tiên khi doanh nghiệp tiến hành là thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế. Đặc biệt cần thông báo thay đổi địa chỉ thông báo thuế để tránh việc không nắm được thông tin và thời gian nộp thuế và các vấn đề liên quan đến thuế. Sau đó mới tiến hành thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi hoá đơn và đổi dấu công ty.

Ngoài ra, thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế là do doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh. Công ty/Doanh nghiệp có thể thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh/ thành phố hoặc thay đổi từ tỉnh/thành phố này sang tỉnh/thành phố khác. Việc thay đổi thông báo địa điểm thuế cũng bị thay đổi. Ngoài ra, việc thay đổi địa điểm kinh doanh của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến. Như vậy thì tránh được việc phạt do quên nộp thuế.

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế?

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thau đổi địa chỉ nhận thông báo

Đối với việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện hoặc thành phố nơi công ty đã đăng ký thì người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền hoàn toàn tất hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và hồ sơ cần có các thông tin như:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên; Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần; Quyết định của hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên và Công ty Hợp danh về việc thay đổi địa chỉ Công ty.

+ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần; Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên và Công ty Hợp danh về thay đổi địa chỉ.

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

+ Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (cụ thể bao gồm một số nội dung như: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp. Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế: Điền vào trường thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế tại B. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi).

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi nơi nhận thông báo thuế

Đối với công ty/doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty/doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố sẽ gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Vậy nên, khi thay đổi thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ cho cả cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Tại nơi chuyển đi, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:Thông báo chuyển địa điểm; Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

Tại nơi chuyển đến Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:Tờ khai đăng kí thuế; Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi

Bước 3: Chấp nhận thông báo thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC về Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả như sau:

“ 2. Trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế. Các giấy tờ đã được cấp trước đó không còn hiệu lực”.

Quý vị có những băn khoăn chưa được giải đáp qua bài viết Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, trân trọng!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tăng vốn điều lệ có phải nộp thêm thuế môn bài?

Doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu thuế môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính thuế môn...

Chuyển nhượng cổ phần có phải xuất hóa đơn không?

Từ quy định trên thấy được rằng khi doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc xuất hóa đơn GTGT. Do đó chuyển nhượng cổ phấn vẫn phải xuất hóa đơn theo quy...

Bài viết được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam có được bảo hộ quyền tác giả không?

Tác phẩm trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của các thuật toán có khả năng tạo ra các tác phẩm hình ảnh, âm thanh hoặc văn học… một cách tự...

Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần ở đâu?

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần sẽ thực hiện khai thuế tại cơ quan quản lý công ty phát hành cổ phần, tùy từng trường hợp cụ thể việc chậm nộp tờ khai thuế TNCN từ việc chuyển nhượng vốn sẽ bị xử phạt theo quy...

Bố chuyển nhượng cổ phần cho con thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi