Trang chủ Kiến thức pháp luật Doanh nghiệp Công ty cổ phần Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng 2024?
  • Thứ ba, 02/07/2024 |
  • Công ty cổ phần |
  • 3059 Lượt xem

Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng 2024?

Hiện nay công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến do đặc điểm là dễ huy động vốn.

Khi công ty cổ phần muốn tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thì có thể vay vốn của các tổ chức tín dụng hoặc tiến hành việc chào bán cổ phần. Nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng.

Cổ phần là gì?

Cổ phần là phần chia nhỏ vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau, cổ phần chỉ có trong công ty cổ phần, cổ phần gồm hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, người mua hai loại cổ phần này có quyền và nghĩa vụ khác nhau theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần; cổ đông trong công ty cổ phần có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế về số lượng cổ đông tối đa.

Cổ phần được chia thành hai nhóm là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

– Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số cổ phần phổ thông được chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Các cổ đông phổ thông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; nhận cổ tức theo mức quyết định của Đại hội đồng cổ đông; được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng theo tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty; có thể tự do chuyển ngượng cổ phần của mình cho người khác trừ các trường hợp cấm theo quy định.

– Ngoài ra công ty cổ phần còn có cổ phần ưu đãi; cổ phần ưu đãi gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ của công ty quy định.

Chào bán cổ phần ra công chúng là gì?

Chào bán cổ phần ra công chúng là việc chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo, mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng khi thực hiện việc chào bán, đặc điểm của việc chào bán cổ phần ra công chúng như sau:

– Chào bán cổ phần ra công chúng có quy mô rộng rãi. Tính chất rộng rãi được thể hiện ở việc chào bán cho số lượng lớn các nhà đầu tư và được chào bán rộng rãi ra công chúng.

– Việc chào bán cổ phần ra công chúng là hoạt động thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư có cơ hội góp vốn vào công ty cổ phần.

– Khi công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư thì phải thông qua hoạt động chào bán cổ phiếu.

–  Đối với các tổ chức phát hành cổ phiếu thì một đợt chào bán cổ phần ra công chúng thì sẽ thể hiện được hình ảnh, thương hiệu của công ty được phổ biến rộng rãi và nâng cao uy tín của tổ chức phát hành.

Khi chào bán cổ phần  thì cần phải thực hiện thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng theo quy định.

>>>> Tham khảo: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Quy trình Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng?

Trước tiên để thực hiện thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng thì cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 58/2012 Nghị định của Chính phủ như:

– Công ty có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Công ty cần có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khi đã đáp ứng các điều kiện trên thì cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm:

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu tại phụ lục 01 của thông tư 162/2015/TT-BTC;

– Báo cáo bạch lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 của thông tư 162/2015/TT-BTC;

– Điều lệ của công ty có các nội dung phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án phát hành, sử dụng  vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, đăng ký giao dịch) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

– Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Quyết định hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Nếu việc phát hành cổ phiếu ra công chúng là nhằm mục đích thực hiện dự án thì cần các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án như Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư…;

– Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;

– Hợp đồng tư vấn về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp chính tổ chức phát hành là công ty chứng khoán hoặc đợt phát hành do tổ chức bảo lãnh cam kết phát hành.

Hồ sơ này được nộp tới Ủy ban chứng khoán nhà nước nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng. Khi có thắc mắc cần tư vấn hoặc hỗ trợ quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi đến số điện thoại 0981.378.999 để được hỗ trợ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.9990981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Có Bắt Buộc Thành Lập Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần?

Công ty Cổ phần là loại hình công ty mà pháp luật Doanh nghiệp không có hạn chế về số lượng thành viên, cũng như có cơ cấu tổ chức, vận hành hoạt động phức tạp hơn các loại hình công ty khác. Chính bởi vậy việc phải có một cơ quan riêng phụ trách cho việc quản lý, giám sát các hoạt động từ điều hành đến sản xuất của công ty là hết sức cần thiết....

Hướng Dẫn Xây Dựng Và Thực Hiện Đề Án Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2024

Trong giai đoạn chuẩn bị đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, chủ sở hữu nên xây dựng đề án thành lập công ty cổ phần. Nó sẽ giúp chủ sở hữu xây dựng và thực hiện các quy trình thủ tục nhanh, đúng và đủ theo yêu cầu của cơ quan nhà...

Điều kiện thành lập Công ty con Công ty cổ phần là gì?

Bản chất công ty con là "công ty" nên các điều kiện thành lập vừa cần theo quy định chung khi thành lập công ty vừa có những điểm khác biệt. Những điểm khác biệt ấy là gì? Tham khảo nội dung bài viết sau...

Để thành lập công ty cổ phần cần mấy thành viên trở lên?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh...

Thành Lập Công Ty Con Của Công Ty Cổ Phần Như Thế Nào?

Khi muốn mở rộng quy mô kinh doanh, nhiều công ty cổ phần lựa chọn hình thức thành lập công ty con. Vì thế mà thành lập công ty con của công ty cổ phần có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một doanh...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi