Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai » Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Đất đai |
  • 342 Lượt xem

Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và một số Điều của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế.

Download (DOC, 218KB)