Trang chủ Văn bản pháp luật Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư thu, nộp và hạch toán Quỹ dịch vụ viễn thông
  • Thứ hai, 16/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 358 Lượt xem

Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư thu, nộp và hạch toán Quỹ dịch vụ viễn thông

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Tóm tắt nội dung Thông tư 83/2019/TT-BTC

DN được hoàn trả tiền thừa từ Quỹ DV viễn thông công ích Việt Nam

Ngày 21/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung quy định về trường hợp doanh nghiệp dừng đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo thông báo của Quỹ. Cụ thể, doanh nghiệp trong trường hợp này phải hoàn thành Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, doanh thu quyết toán quý gần thời điểm dừng đóng góp vào Quỹ nhất và quyết toán số tiền phải đóng góp trong 90 ngày, từ ngày kết thúc quý.

Ngoài ra, đối với trường hợp còn thiếu tiền đóng góp vào Quỹ, doanh nghiệp phải tiến hành nộp bổ sung đủ trong 30 ngày, từ ngày quyết toán với Quỹ. Trong trường hợp nộp thừa, Quỹ sẽ hoàn trả lại phần thừa cho doanh nghiệp trong 15 ngày, kể từ ngày quyết toán.

Bên cạnh đó, Thông tư còn bãi bỏ các quy định về chuyển giao tài sản hình thành từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Thông tư 57/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/01/2020.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm