Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ đang mang thai?

Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ đang mang thai?

(Cập nhật: 31/08/2018 | 15:04)

Tôi là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, nhân viên của tôi phạm lỗi được ghi trong nội quy nên tôi muốn sa thải người nhân viên đó, tuy nhiên họ đang mang thai, tôi muốn hỏi rằng tôi có được xử lý kỉ luật họ không và thời hạn xử lý là bao lâu?

Câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn như sau: tôi hiện đang là giám đốc một công ty tư nhân, nhân viên của tôi có một người đã vi phạm kỉ luật và tôi muốn sa thải người đó. Tuy nhiên, người nhân viên đó lại đang mang thai, vậy tôi có được xử lý kỉ luật sa thải không và nếu không thì bao lâu mới được sa thải?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến với chúng tôi, câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn Luật lao động, với câu hỏi  này, Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Khi người lao động vi phạm nội quy lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng các biện pháp xử lý kỉ luật lao động nhằm răn đe người lao động cũng như dựa vào hậu quả họ gây ra mà có hình thức xử lý kỉ luật phù hợp. Hình thức xử lý kỉ luật Sa thải có thể nói là một hình thức nặng nhất trong các hình thức xử lý kỷ luật bởi nó chấm dứt hoàn toàn quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ đang mang thai?

Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ đang mang thai?

Trường hợp của bạn, bạn muốn thực hiện sa thải người lao động khi người đó vi phạm kỷ luật, tuy nhiên, người đó lại đang mang thai, về vấn đề này, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 thì bạn không được xử lý kỷ luật người lao động khi họ đang mang thai:

“Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động không được xử lý kỉ luật lao động khi người lao động nữ đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xử lý kỉ luật lao động khi người đó hết thời gian mang thai, và vẫn còn thời hiệu xử lý kỉ luật lao động được quy định như sau:

Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Như vậy, thời hiệu xử lý kỉ luật lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm, trong trường hợp của bạn, khi lao động nữ mang thai đã hết thời hiệu xử lý kỉ luật lao động thì được kéo  dài thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. 

Vì vậy, bạn vẫn có thể xử lý kỉ luật lao động người lao động vi phạm nếu đã hết thời hạn, vì bạn được kéo dài thời hiệu trong trường hợp này. Nếu bạn lo sợ không thể xử lý kỉ luật sa thải người lao động đó thì bạn có thể thực hiện thỏa thuận với họ để có thể chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.