xin cấp sổ đỏ 2020

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để thực hiện được quyền để thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp....Chi tiết

Hotline: 1900.6557