Luật Hoàng Phi Trong văn bản Thông tin về ngày trái đất thì ni lông được coi là?

Trong văn bản Thông tin về ngày trái đất thì ni lông được coi là?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi