Luật Hoàng Phi quyền tố cáo

quyền tố cáo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện?

Thứ tư, 08/06/2022

Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ...

Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Tố cáo và khiếu nại là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp; Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi