Luật Hoàng Phi Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn

Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn

Liên hệ với Luật Hoàng Phi