Luật Hoàng Phi Hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì?

Hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì?